ΜΑΡΟΥΛΙΑ-ΣΑΛΑΤΕΣ- ΡΟΚΑ

~ 0,85€
0,35€

-

ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

2,75 Ε/ κιλ - ~300 γρ

~ 0,83€
0,83€
0,73€

-

ΣΙΚΟΡΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

3,98 Ε/ κιλ - ~110 γρ

~ 0,44€