ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ CASHEWS ΩΜΟ 250 GR

19,96 Ε/ κιλ - 250 γρ

4,99€

ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ COCTAIL SNACK 200 GR

9,45 Ε/ κιλ - 200 γρ

1,89€

ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ CROCKER 280 GR

13,2 Ε/ κιλ - 200 γρ

2,64€

ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ PEANUTS 280 GR

5,68 Ε/ κιλ - 280 γρ

1,59€

ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ PEANUTS 530 GR

5,55 Ε/ κιλ - 530 γρ

2,94€
2,76€
2,95€

ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ RICE CRACKER 100 GR

17,4 Ε/ κιλ - 100 γρ

1,74€

ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΩΜΑ ΦΥΡΑΝΙΑΣ 240 GR

25,42 Ε/ κιλ - 240 γρ

6,10€

ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΦΥΡΑΝΙΑΣ 240 GR

27,62 Ε/ κιλ - 240 γρ

6,63€
6,03€
5,58€
10,52€
5,98€
1,47€
2,59€

ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΡΑΠΙΚΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 250 GR

7,04 Ε/ κιλ - 250 γρ

1,76€

ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΡΑΧΙΔΕΣ 500 GR

5,2 Ε/ κιλ - 500 γρ

2,60€
1,63€

ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΖΟΛΙΤΑ 200 GR

13,5 Ε/ κιλ - 200 γρ

2,70€

ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ 240 GR

5,17 Ε/ κιλ - 240 γρ

1,24€
1,77€

ΑΒ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ 190 GR

18,84 Ε/ κιλ - 190 γρ

3,58€