ΑΒ

ΑΥΓΑ MEDIUM 53/63 GR 10 ΤΕΜ

0,25 Ε/ τεμ - 10 τεμ

2,49€

365

ΑΥΓΑ MEDIUM 53/63 GR 12 ΤΕΜ

0,21 Ε/ τεμ - 12 τεμ

2,52€

ΑΒ

ΑΥΓΑ XLARGE 73+ GR 10 ΤΕΜ

0,31 Ε/ τεμ - 10 τεμ

3,13€

ΑΒ

ΑΥΓΑ XXL 80+ GR 2 ΤΕΜ

0,57 Ε/ τεμ - 2 τεμ

1,14€

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ EXTRA LARGE 63/73 GR 6 ΤΕΜ

0,46 Ε/ τεμ - 6 τεμ

2,79€

ΑΒ

ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ MEDIUM 53/63 GR 6 ΤΕΜ

0,31 Ε/ τεμ - 6 τεμ

1,85€

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ BIODELI MEDIUM 53/63 GR 6 ΤΕΜ

0,66 Ε/ τεμ - 6 τεμ

3,96€

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ LARGE 63/73 GR 4 ΤΕΜ

0,79 Ε/ τεμ - 4 τεμ

3,16€

ΑΒ ΒΙΟ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ LARGE 63/73 GR 4 ΤΕΜ

0,65 Ε/ τεμ - 4 τεμ

2,60€

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ LARGE 63/73 GR 4 ΤΕΜ

0,82 Ε/ τεμ - 4 τεμ

3,28€

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ MEDIUM 53/63 GR 4 ΤΕΜ

0,67 Ε/ τεμ - 4 τεμ

2,68€

ΑΒ ΒΙΟ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ MEDIUM 53/63 GR 4 ΤΕΜ

0,57 Ε/ τεμ - 4 τεμ

2,28€

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ MEDIUM 53/63 GR 6 ΤΕΜ

0,62 Ε/ τεμ - 6 τεμ

3,75€

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ MEDIUM 53/63 GR 6 ΤΕΜ

0,63 Ε/ τεμ - 6 τεμ

3,78€

ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ MEDIUM 53/63 GR 6 ΤΕΜ

0,66 Ε/ τεμ - 6 τεμ

3,97€
3,28€
2,46€

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ

ΑΥΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SMALL 6 ΤΕΜ

0,2 Ε/ τεμ - 6 τεμ

1,19€

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ

ΑΥΓΑ ΛΕΥΚΑ 795 GR 15 ΤΕΜ

3,76 Ε/ κιλ - 795 γρ

2,99€

ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

ΑΥΓΑ ΟΡΤΥΚΙΟΥ 12 ΤΕΜ

0,27 Ε/ τεμ - 12 τεμ

3,25€