0,59€
0,53€
0,99€

ΜΠΛΕ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΦΙΑΛΗ 1,5 LT

0,9 Ε/ λιτ - 1,5 λιτ

1,35€

ΛΟΥΞ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΦΙΑΛΗ 1,5 LT

1,09 Ε/ λιτ - 1500 ml

1,63€
1,70€

ΒΙΚΟΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΦΙΑΛΗ 330 ML

1,52 Ε/ λιτ - 330 ml

0,50€
0,50€
0,67€

ΕΨΑ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙ 240 ML

1,5 Ε/ λιτ - 240 ml

0,49€
3,67€

ΕΨΑ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙΤΑ 4 X 330 ML

1,76 Ε/ λιτ - 1320 ml

2,32€
0,56€
0,58€
2,20€
1,30€
0,94€
4,02€