ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

περιβαλλοντικη ευθυνη


Ελέγχουµε τις εκποµπές αερίων συµβάλλοντας στον περιορισµό του φαινοµένου
του θερµοκηπίου. Το 2015, οι συνολικές εκποµπές αερίων ρύπων καταγράφηκαν σε
624 kgCO2e/m2 sales area
2014: 654 kgCO2e/m2

Από το 2008 μειώσαμε
την εκπομπτή CO2 κατά
35,5%

∆ιευρύναµε το πρόγραµµα
επαναχρησιµοποιούµενης
συσκευασίας στην εφοδιαστική
µας αλυσίδα.


To 55% των κιβωτίων µε τα οποία
συσκευάζονται φρούτα, λαχανικά και
προσυσκευασµένο κρέας παραλαµβάνονται από
την ΑΒ σε επαναχρησιµοποιηµένα κιβώτια.
2014: 56%
Αντικαταστήσαµε 99%του συνόλου
των ψυγείων µας µε ψυκτικά µέσα
που δεν καταστρέφουν τη στιβάδα
του όζοντος (ozone-friendly).
Μάθετε περισσότερα

εξοικονομηση ενεργειασ


Εντείνουµε τις προσπάθειές
µας για να µειώσουµε την
κατανάλωση ενέργειας.


Καταναλώσαµε 195.133.00 kwh
και πετύχαµε 3,43% µείωση κατανάλωσης
ενέργειας ανά m2 χώρου πώλησης.

2014: 188.000.000 kwh
Μάθετε περισσότερα


Επενδύουµε σε τρόπους
άµεσης εξοικονόµησης
της κατανάλωσης νερού.


Η κατανάλωση νερού έφθασε στα 247.000 m3
και πετύχαμε 2,7% μείωση κατανάλωσης νερού ανά m2
Χώρου πώλησης.

2014: 237.000 m3

ανακυκλωση

Ανακυκλώσαμε 13.206 τόνους αποβλήτων

∆ιαχειριζόµαστε
τα απόβλητά µας µε
στόχο την παραγωγή
µηδενικών αποβλήτων.

Τα απόβλητά µας έφθασαν 21.450 tn
(προς ανακύκλωση & μη), ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης
των απορριµάτων µας αυξήθηκε σε 61,58%.

2014: 19.303 tn
Μάθετε περισσότερα


∆ιερευνούµε τους τρόπους
που θα µας επιτρέψουν
ώστε η κατανάλωση χαρτιού
να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Καταναλώσαµε 1.429,2506 tn
ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού
αυξήθηκε κατά 25,67%.

2014: 954,607 tn

green STORES

Το κατάστημα της Σταμάτας
και το κατάστημα του Αγ.Δημητρίου
έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί
ως Πράσινα Καταστήματα.

Μάθετε περισσότερα