ΦΩΤΟ-ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Φωτο-διασπώμενες σακούλες

Δωρεάν διάθεση φωτο-διασπόμενων σακουλών.

Δωρεάν διάθεση φωτο-διασπόμενων σακουλών.

Από τον Απρίλιο του 2008, ύστερα από πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας από 9 σούπερ μάρκετ, η ΑΒ προσφέρει δωρεάν στους πελάτες τη διασπώμενη σακούλα σε αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων πλαστικών. Η πώληση της επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας παραμένει σταθερή.

Οι διασπώμενες σακούλες είναι πλαστικές αλλά περιέχουν ειδικό πρόσθετο το οποίο βοηθάει στην πλήρη διάσπαση της σακούλας με το φως, τη θερμότητα και τον αέρα και συνεπώς συμβάλλει κατά ένα μέρος στην προστασία του περιβάλλοντος. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα πρέπει να ανακυκλώνεται όπως και τα υπόλοιπα πλαστικά.