ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημαντική ενημέρωση για προωθητικές ενέργειες και παραπλανητικούς διαγωνισμούς που ΔΕΝ διενεργούνται από την ΑΒ Βασιλόπουλος Δείτε εδώ

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ΑΒ, κάθε φορά που σας μιλάμε για ποιότητα, αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση αλλά και ευθύνη.

Κύκλος Ποιότητας

Η αναγνωρισμένη ποιότητα, που αποτελεί συνώνυμο του ονόματος και κεντρικός στόχος της εταιρίας μας, είναι αυτό που θέλουμε να απολαμβάνετε σε κάθε προϊόν και υπηρεσία μας. Tο επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης και καθημερινής προσπάθειας όλων των ανθρώπων μας. Στηρίζεται στην εφαρμογή πάγιων διαδικασιών, αυστηρών προδιαγραφών και συνεχούς παρακολούθησης. Το πάθος μας για ποιότητα ονομάζεται πλέον "Κύκλος Ποιότητας ΑΒ". Η ασφάλεια και η υγιεινή των προϊόντων μας είναι το κέντρο του "Κύκλου Ποιότητας ΑΒ" και κάθε σημείο του αντιστοιχεί και σε ένα έλεγχο μας.

O "Κύκλος Ποιότητας ΑΒ" καλύπτει κάθε στάδιο της διακίνησης των προϊόντων αλλά και κάθε παράμετρο που μπορεί να ελεγχθεί: την προαξιολόγηση και επιλογή των προμηθευτών, την παραλαβή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την πώληση των προϊόντων αλλά και την παροχή εξυπηρέτησης μετά από αυτή. Με θεμέλιο τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων της ΑΒ και με εργαλεία τους αυστηρούς και καθημερινούς ελέγχους, ο "Κύκλος Ποιότητας" αποτελεί πλέον την εγγύηση και τη σιγουριά ΑΒ που εμπιστεύεστε. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς, μέσα από ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο ενεργειών σε κάθε στάδιο, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

Γνωρίστε το πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχων AB που διασφαλίζει την ποιότητα που εσείς απολαμβάνετε καθημερινά στα καταστήματά μας!

KYKΛOΣ ΠOIOTHTAΣ AB
...το πάθος μας για την ποιότητα!


με τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων μας
με τις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας που έχουμε καθορίσει
με τους ελέγχους που οι ίδιοι πραγματοποιούμε
με τον έλεγχο των προϊόντων να ξεκινάει από την πρωτογενή παραγωγή
με τις συχνές εργαστηριακές αναλύσεις των προϊόντων μας
με τη χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού
με την αποτελεσματική οργάνωση και την επιδίωξή μας για συνεχή βελτίωση
με την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών του "Κύκλου Ποιότητας ΑΒ"
με την προσπάθειά μας για να σας προσφέρουμε μόνο το καλύτερο

Φροντίζουμε να απολαμβάνετε καθημερινά στα καταστήματά μας τη μοναδική εγγύηση ποιότητας και σιγουριάς ΑΒ.

Προεπιλογή & διαρκής αξιολόγηση

Η συνεργασία με όλους τους προμηθευτές μας και ιδιαίτερα με αυτούς που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private brand), όπως τα 365, ΑΒ, η ΑΒ κοντά στην Ελληνική Γη, κα, προϋποθέτει, εκτός από την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας στις σχέσεις μας, την αποδοχή των πολιτικών της ΑΒ για την παραγωγή των προϊόντων αυτών, την συμφωνία των προδιαγραφών τους και της προέλευσης των πρώτων υλών τους, με στόχο φυσικά την παραγωγή ασφαλών προϊόντων μόνο υψηλής ποιότητας. Για εμάς στην ΑΒ, η προεπιλογή, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των προμηθευτών μας είναι έργο εξαιρετικά σημαντικό το οποίο στηρίζεται:

στις σαφείς και αδιαπραγμάτευτες απαιτήσεις – πολιτικές μας που διέπουν την παραγωγή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας,
στον καθορισμό των προδιαγραφών και παραμέτρων που καθιστούν κάθε προϊόν ασφαλές και ποιοτικό
στη επικοινωνία και συμφωνία των προδιαγραφών αυτών με τους προμηθευτές μας και τη συμφωνία για τον τρόπο υλοποίησής τους
στην επαλήθευση της επάρκειας των εγκαταστάσεων, των υποδομών, των
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και των παραγωγικών διαδικασιών τους μέσω των αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων που πιθανώς διαθέτουν
στη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις τους με προκαθορισμένη συχνότητα, και στόχο την επιβεβαίωση της καταλληλότητας να παράγουν ασφαλή τρόφιμα αλλά και της έμπρακτης δέσμευσης τους για συνεχή βελτίωση όπως έχει συμφωνηθεί
στη διενέργεια τακτικών απροειδοποίητων δοκιμών και ελέγχων (οργανοληπτικών, εργαστηριακών κα) στα ίδια τα προϊόντα με σκοπό την επαλήθευση της τήρησης των συμφωνημένων προδιαγραφών κατά την έναρξη της συνεργασίας.

Παραλαβή

Η σωστή παραλαβή των προϊόντων είναι πολύ σημαντική διαδικασία σε κάθε προσπάθεια για υψηλή ποιότητα. Εμείς στην ΑΒ έχουμε προβλέψει ώστε η κεντρική παραλαβή και η διενέργεια αυστηρών ελέγχων στη διάρκεια της να περιλαμβάνει πάντοτε:

τον έλεγχο της καταλληλότητας και της καθαριότητας των χρησιμοποιούμενων οχημάτων γιθα την παράδοση των προϊόντων
τον έλεγχο τήρησης της αλυσίδας ψύξης στα φρέσκα και αλλοιώσιμα είδη,
την εξέταση των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (μέγεθος, χρώμα, σχήμα, φρεσκάδα) των φρέσκων προϊόντων
τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης των τυποποιημένων ειδών,
την επιβεβαίωση της ορθότητας και της πληρότητας των αναγραφόμενων ενδείξεων και επισημάνσεων σε όλα τα είδη καθώς και της κατάστασης των συσκευασιών τους,
την επαλήθευση ειδικών χαρακτηριστικών ορισμένων ειδών προϊόντων όπως είναι ο επαρκής χρόνος ωρίμανσης σε συγκεκριμένα είδη τυριών

Αποθήκευση

Η σωστή αποθήκευση των προϊόντων αποκλείει λάθη που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την ποιότητά τους ή ακόμα και να τα καταστρέψουν. Η ΑΒ φροντίζει να αποθηκεύει όλα της τα προϊόντα στις ιδιοκτήτες αποθήκες της σε νευραλγικά σημεία των οδικών αξόνων της Ελλάδας σε οι οποίες:

πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την για τη σωστή διατηρησιμότητα των προϊόντων αλλά και την ασφάλεια του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού
διαθέτουν σύγχρονες υποδομές λειτουργίας και ειδικά σχεδιασμένους χώρους για την εκφόρτωση των προϊόντων (όπου απαιτείται ψυχόμενους)
απασχολούν έμπειρο στελεχιακό και εργατικό δυναμικό που εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται συνεχώς
υποστηρίζονται από εύχρηστο και λειτουργικό μηχανογραφικό σύστημα
εξασφαλίζουν ξεχωριστούς χώρους αποθήκευσης για κάθε κατηγορία προϊόντων ανάλογα με τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις κάθε είδους.

Μεταφορά

Η διαδικασία της μεταφοράς των προϊόντων αν και χρονικά δε διαρκεί πάρα πολύ, συνεισφέρει ουσιαστικά στη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων και ιδιαίτερα αυτών που θεωρούνται ως ευπαθή. Στην ΑΒ η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται από σύγχρονο στόλο μεταφορικών μέσων ο οποίος διαθέτει σημαντικό αριθμό οχημάτων με:

δυνατότητα πολλαπλού διαχωρισμού του θαλάμου τους, για να είναι δυνατή η ταυτόχρονη μεταφορά προϊόντων σε διαφορετικές θερμοκρασίες,
προεγκατεστημένο σύστημα συνεχούς ελέγχου και καταγραφής της θερμοκρασίας
πιστοποίηση του θαλάμου μεταφοράς κατά F.R.C που εξασφαλίζει την άριστη ψυκτική του απόδοση ακόμα και μέχρι τους -25ο°C. Τέλος με τη δρομολόγηση του συνόλου σχεδόν των παραδόσεων κατά τις νυκτερινές ώρες, τα προϊόντα φτάνουν στα καταστήματα πάντοτε στην ώρα τους και φυσικά σε άριστη κατάσταση.

Πώληση

Εμείς στα καταστήματα της ΑΒ θεωρώντας την ποιότητα πάντα πρώτη προτεραιότητά μας φροντίζουμε ώστε :

να υπάρχουν διαθέσιμες σύγχρονες υποδομές και επαρκείς χώροι για όλα τα διακινούμενα είδη
το προσωπικό να εκπαιδεύεται συνεχώς τόσο σε γενικά όσο και σε ειδικά θέματα που αφορούν τα τρόφιμα και βέβαια την ποιότητά τους
να εφαρμόζονται οι πάγιες διαδικασίες που προβλέπονται από το σύστημα για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP), τόσο για την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων, όσο και για τον έλεγχο των προαπαιτούμενων προδιαγραφών στις επιχειρήσεις τροφίμων. Mέρος των διαδικασιών αυτών είναι:
η συστηματική παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ψυγείων αλλά και των προϊόντων που περιέχουν
η εφαρμογή καθαρισμών και απολυμάνσεων σε όλους τους κύριους και βοηθητικούς χώρους
η χρήση κατάλληλων μέσων για την ατομική υγιεινή του προσωπικού (κεφαλοκαλύμματα, γάντια μιας χρήσης κ.λπ.)
ο τακτικός εργαστηριακός έλεγχος των προϊόντων επεξεργασίας των καταστημάτων και οι επιθεωρήσεις υγιεινής σε αυτά, από ειδικευμένο προσωπικό, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Mετά την πώληση

Στόχος κάθε προσπάθειάς μας είναι να ικανοποιούμε απόλυτα τις προσδοκίες σας σε ποιότητα, ποικιλία προσφερομένων προϊόντων και εξυπηρέτηση. Επομένως η γνώμη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΑΒ είναι για εμάς σημαντική και βέβαια μετράει. Για το σκοπό αυτό φροντίσαμε ώστε σε κάθε μας κατάστημα να βρίσκετε:

Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας για τα σχόλια, τις γνώμες και τις παρατηρήσεις σας. Μέσω της ειδικής φόρμας που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, μπορείτε να μας επισημάνετε τι σας δυσαρέστησε. Εμείς θα φροντίσουμε να το διορθώσουμε άμεσα.
Κόκκινη Τσάντα για την επιστροφή κάποιου προϊόντος που αγοράσατε από την ΑΒ και στο οποίο διαπιστώσατε κάποιο ελάττωμα. Το εντοπισμένο πρόβλημα θα διερευνηθεί με προσοχή και το αποτέλεσμα θα σας γνωστοποιηθεί με έγγραφη επικοινωνία.
Eνημερωτικά φυλλάδια/εγχειρίδια (δείτε στο Εγχειρίδιο του καταναλωτή)

Προσθήκη στη λίστα αγορών
Φαίνεται ότι δεν έχετε ακόμη κάποια λίστα αγορών. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα.
Το συγκεκριμένο προϊόν περιλαμβάνεται ήδη σε αυτή τη λίστα.
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα