• Home delivery from 07:00 to 20:30
 • Collect from store
 • Up to 11.000 products
 • Exclusive online offers
 • Quick shop
 • Lists  

EMPLOYEES AB

Μια εταιρεία που επενδύει στους ανθρώπους της!

Οι άνθρωποι μας είναι η πηγή της υπερηφάνειας μας! Για αυτό και στους ανθρώπους μας επενδύουμε συστηματικά! Αποτελούν, αδιαμφισβήτητα το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και σε αυτούς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία της εταιρίας μας. Με κριτήριο την καινοτομία, την πρωτοπορία, αλλά και με αίσθημα υπευθυνότητας, επιδιώκουμε να προσφέρουμε το καλύτερο!

Κέντρα ανάπτυξης ΑΒ

Με στόχο την προσέλκυση, τη διατήρηση και την εξέλιξη νέων ταλέντων, υλοποιούμε το πλάνο ανάπτυξης που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις δεξιότητες των εργαζομένων.

Από το 2003, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προωθούμε το πρόγραμμα «Γενικές Αρχές Διοίκησης Λιανεμπορίου», το οποίο έχουμε σχεδιάσει αποκλειστικά για την εταιρεία μας. Το πρόγραμμα διαρκεί 2,5 μήνες και έχει ως στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού υποβάθρου όσων συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα που έχουν σχέση με τη διοίκηση ενός καταστήματος. Η αρχική εκπαίδευση συμπληρώνεται από την πρακτική εκπαίδευση (on the job) για τέσσερεις μήνες, σε ΑΒητικά καταστήματα, αποθήκες και το εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας μας.

Το 2015, δώσαμε έμφαση στην υλοποίηση προγραμμάτων με 3 βασικούς στόχους:
1.    Την προσέλκυση νέων ταλέντων.

 • Εκπαιδεύσαμε 471 νέους που πραγματοποίησαν την πρακτική της άσκηση σε καταστήματα, αποθήκες και κεντρικά γραφεία της ΑΒ.
 • Συμμετείχαμε στις 10 Ημέρες Σταδιοδρομίας και σε 7 εκπαιδευτικά ιδρύματα και με τη διατήρηση του Προγράμματος Καθοδήγησης της ΑΒ για 11 συναδέλφους – φοιτητές.
 • Υλοποιήσαμε 3 προγράμματα για την πρόσληψη νέων, τα οποία οδήγησαν σε 15 νέες προσλήψεις.
2.    Την υποστήριξη συνεργατών με αναπηρία.
 • Εκπαιδεύσαμε 5 άτομα με αναπηρία που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση σε καταστήματα, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
 • Παρείχαμε ψυχολογική στήριξη σε 61 συνεργάτες με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις και συμβάλλαμε στη διαχείριση πρακτικών θεμάτων και προβληματισμών τους με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
3.    Την κατάρτιση των στελεχών μας σε θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας.
 • Εκπαιδεύσαμε 581 διευθυντικά στελέχη, εστιάζοντας στις στάσεις, αντιλήψεις και πεποιθήσεις, ιδιαίτερα όσο αφορά στο φύλο και στην ηλικία.
 • Βελτιώσαμε τη διαδικασία πρόσληψης, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερες γυναίκες υποψήφιες σε θέσεις ηγεσίας.
Συνολικά, για το 2015 δαπανήθηκαν 3.000.000 € στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού μας.

Παροχές εργαζομένων

Συνολικά, για το 2015 δαπανήθηκαν 7 εκ. € σε παροχές εργαζομένων, όπως:
 • Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης για την κάλυψη της Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και αποζημίωση συνταξιοδότησης άνω του νομίμου.
 • Επιβράβευση της απόδοσης.
«Υγεία κι Ευεξία»

Από το 2009, υλοποιούμε το πρόγραμμα «Υγεία κι Ευεξία». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οι ενέργειές μας έχουν ολιστικό χαρακτήρα και εντάσσονται σε 5 βασικούς άξονες: Την πρόληψη, τη φυσική άσκηση, τη διατροφή, την ψυχική υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Στόχος μας για την πενταετία 2015-2020, είναι η βελτίωση της ευεξίας και της συναισθηματικής υγείας των εργαζομένων μας.

Πιο συγκεκριμένα, συνδυαστικά με τις υπόλοιπες παροχές της εταιρίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Τη δημιουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης, στην οποία απευθύνθηκαν και πήραν συμβουλές από ειδικούς 810 εργαζόμενοι.
 • Τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη από την κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο της ΑΒ, στις οποίες απευθύνθηκαν 125 εργαζόμενοι.
 • Τη διεξαγωγή 50 σεμιναρίων καταπολέμησης και διαχείρισης του άγχους, στα οποία συμμετείχαν 677 εργαζόμενοι.
 • Τη συνεργασία με αλυσίδα γυμναστηρίων με μειωμένες τιμές στις ετήσιες συνδρομές των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους.
 • Παροχή χρηματικών ποσών για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.
 • Κατασκηνωτικό πρόγραμμα διάρκειας 21 ημερών στο οποίο συμμετείχαν 482 παιδιά εργαζομένων.
 • Παροχές για τη στήριξη εργαζομένων που έχουν παιδιά με αναπηρίες, οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και προωθητικές ενέργειες ειδικά σχεδιασμένες για το προσωπικό μας.
 • Τη δημιουργία και διανομή 12.700 ενημερωτικών φυλλαδίων με θέμα την «Υγιεινή Διατροφή» αποκλειστικά για τους εργαζομένους μας.
 • Πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές για τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους.
Ετήσιες Έρευνες Δέσμευσης Συνεργατών

Είμαστε περήφανοι που τα περίπου 13.000 μέλη της ΑΒητικής οικογένειας διαπνέονται από υψηλό αίσθημα δέσμευσής και σημειώνουν εξαιρετική απόδοση. Αυτό αποτυπώνεται στις Ετήσιες Έρευνες Δέσμευσης Συνεργατών που διεξάγουμε.
Το 2015, το 87% από όσους συμμετείχαν, δήλωσε ότι είναι φανερό το προσωπικό ενδιαφέρον των προϊσταμένων τους, ενώ η «ευεξία» αποτελεί σημαντική προτεραιότητά τους. Η γνώμη των ανθρώπων μας έχει μεγάλη σημασία. Για το λόγο αυτό βελτιώνουμε συνεχώς τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για τη συστηματική μέτρηση της δέσμευσης των εργαζομένων μας.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη το 2015, από την ανεξάρτητη εταιρία ερευνών Willis Towers Watson, 9 στους 10 εργαζομένους συνιστούν την ΑΒ ως εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο του μέσου όρου παγκοσμίως για τον κλάδο μας αλλά και συγκριτικά με τις εταιρείες υψηλής απόδοσης άλλων κλάδων σε όλο τον κόσμο.

Ο θεσμός της «πολυετίας»

Από το 2005, καθιερώσαμε το θεσμό της «πολυετίας» με σκοπό να επιβραβεύουμε την προσπάθεια και την αφοσίωση των εργαζομένων μας στην ΑΒ. Μέχρι σήμερα, έχουν βραβευθεί 1.100 εργαζόμενοι.

Όλοι μαζί καθώς και ο καθένας ξεχωριστά αποβλέπουμε στη μέγιστη δυνατή απόδοση, έχοντας τους ανθρώπους μας στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας.

Add to shopping list
Looks like you don't have any shopping lists yet. Click the button below to create a new one.
This product is already included within this list.
Product added to the list