Π = ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είμαστε βαθιά ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο περιβάλλον

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζοντας τον ρόλο μας ως εταιρεία στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, είμαστε βαθιά ευαισθητοποιημένοι απέναντι στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας μας στην βιοποικιλότητα και τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου έχουμε θέσει στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την υλοποίηση και εφαρμογή των αρχών της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε και κατ'επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος.


Κινητό «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης»
Μάθετε περισσότερα

Διαβάστε επίσης

Add to shopping list
Looks like you don't have any shopping lists yet. Click the button below to create a new one.
This product is already included within this list.
Product added to the list