Υπεύθυνη ABΠροϊόνταTο Σύστημα HACCP
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

TΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP

H Ανάλυση της επικινδυνότητας κατά τους χειρισμούς των τροφίμων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου τους

Το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) είναι ένα προληπτικό σύνολο διαδικασιών και ενεργειών, η εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στην διάθεση ασφαλών τροφίμων.
Η βάση του συστήματος είναι η "μελέτη HACCP", μία εργασία, η οποία βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και η οποία:

  • εξετάζει όλα τα στάδια της δραστηριότητας μίας επιχείρησης,
  • εντοπίζει τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στα τρόφιμα
  • προσδιορίζει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και τα σημεία ελέγχου
  • καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις απόκλισής τους

Το σύστημα συμπληρώνεται με τις "οδηγίες εργασίας", "τα αρχεία τεκμηρίωσης" και "τις μεθόδους επαλήθευσης” της ορθής εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η αναθεώρηση του συστήματος HACCP για την ΑΒ Βασιλόπουλος γίνεται από το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας.

Η εφαρμογή και επαλήθευση του HACCP στην ΑΒ

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP καλύπτει πλήρως όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ξεκινώντας από την παραλαβή των τροφίμων στις ιδιόκτητες Κεντρικές Αποθήκες μέχρι και τα σημεία πώλησης του δικτύου καταστημάτων μας.

Η επαλήθευση του συστήματος HACCP πραγματοποιείται μέσω των τακτικών εσωτερικών επιθεωρήσεων στα καταστήματα και τις Κεντρικές Αποθήκες, των εργαστηριακών αναλύσεων σε πλήθος προϊόντων καθώς και της καθημερινής διαχείρισης των προαπαιτούμενων διαδικασιών.

Παράλληλα, πραγματοποιείται ανασκόπηση και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με στόχο τη συνεχή βελτίωση.