Υπεύθυνη ABΗ Δέσμευσή Μας
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δεσμευόμαστε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% έως το 2025.

Μάθετε περισσότερα