Όροι χρήσης σελίδας ask.ab.gr
Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης σελίδας ask.ab.gr

Η ανώνυμη εταιρεία ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000267201000 και ΑΦΜ 094025817,  έχει προβεί στην δημιουργία της συγκεκριμένης σελίδας με σκοπό να μπορείτε εύκολα και άμεσα να επικοινωνείτε μαζί μας. 

Στόχος της εταιρείας μας μέσω αυτής της σελίδας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρουμε, να λάβουμε υπόψη μας κάθε επισήμανση σας, να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας και να προφέρουμε άμεσες λύσεις βελτιώνοντας την εμπειρία σας. 

Μέσω της σελίδας μπορείτε: 

  • να υποβάλετε το αίτημά σας
  • να πείτε τη γνώμη/ τις προτάσεις σας
  • να αποστείλετε τυχόν θετικό σχόλιο 
  • να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει των κατωτέρω αναφερομένων.

Η παρούσα σελίδα παρέχεται «ως έχει», και φωτογραφίες, σήματα και οπτικοακουστικό υλικό που έχουν αναρτηθεί από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ αποτελούν περιουσιακό δικαίωμα της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, διαγραφή, παραποίηση ή χρήση αυτού από μη εξουσιοδοτημένα για τούτο πρόσωπα.

Οι χρήστες οφείλουν και δεσμεύονται να μην δημοσιεύουν με οιονδήποτε τρόπο υλικό ή/και περιεχόμενο στην ιστοσελίδα το οποίο εμπίπτει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οιαδήποτε εκ των κατωτέρω κατηγοριών και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από την ιστοσελίδα οιοδήποτε και κάθε υλικό ή/και περιεχόμενο το οποίο: 

  • Περιέχει δυσφημιστικά, συκοφαντικά, απειλητικά ή ρατσιστικά σχόλια ή παραβιάζει άλλως δικαιώματα τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα στην προσωπικότητα, δικαιώματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ή παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή τρίτων. 
  • Αποτελεί δημοσίευση ή με άλλο τρόπο μετάδοση δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, ακατάλληλου, ψευδούς, παραπλανητικού ή παράνομου υλικού ή πληροφοριών. 
  • Περιέχει λογισμικό ή οιοδήποτε υλικό το οποίο αφορά σε δικαιώματα που προστατεύονται από τη κείμενη εθνική ή διεθνή νομοθεσία, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα στην προσωπικότητα και δικαιώματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρητά εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκείνων όπου ο χρήστης είναι δικαιούχος των εν λόγω δικαιωμάτων ή έχει λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ή/και άδειες εκμετάλλευσης. 
  • Περιέχει ιούς, αλλοιωμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, προγράμματα ή αρχεία σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τρίτων ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.  
  • Αποτελεί υλικό διαφημιστικού περιεχομένου. 
  • Προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή την τιμή και αξιοπρέπεια έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές. 

Στόχος της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας αμέσως με ευαισθησία και υπευθυνότητα. Εξετάζουμε την υπόθεσή σας μέσα από τη δική σας ματιά. 

Προσπαθούμε να απαντάμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε σε ορισμένες περιπτώσεις αιτημάτων. Με την αποστολή του αιτήματός σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα για την επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματός σας. 

Πάντοτε εξετάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσής σας και κάθε υπόθεση είναι για εμάς μοναδική, επιδιώκοντας να προτείνουμε μια λύση σύμφωνη με τις πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου και που να καλύπτει τις ανάγκες σας. 

Όταν συμπληρώνετε μία αίτηση καταχωρείτε σε αυτή, πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία, κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη διαχείρισή της. Οι συνεργάτες μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διευθέτηση του αιτήματος. 

Όταν το αρμόδιο τμήμα διερευνήσει το αίτημά σας επανερχόμαστε με την απάντηση επί του αιτήματός σας. Κάθε αναφορά που λαμβάνουμε από τα ίδια στοιχεία καταχωρείται στον ίδιο φάκελο, ακόμα και αν το θέμα της αναφοράς δεν σχετίζεται. Αυτό γίνεται προκειμένου να έχουμε μία συνολική εικόνα των θεμάτων που σας έχουν απασχολήσει και να μπορούμε να σας προσφέρουμε πάντοτε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και λύση. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ διενεργεί και μια έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών περιοδικά. Στην επικοινωνία που θα έχετε με εκπρόσωπο της εταιρείας θα ερωτηθείτε αν θέλετε να συμμετάσχετε στην έρευνα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε τότε θα ακολουθήσουν ηχογραφημένα μηνύματα που θα σας καλούν να βαθμολογήσετε την εμπειρία σας από την εξυπηρέτησή σας. Οι απαντήσεις που θα υποβάλετε θα καταχωρούνται στον ίδιο φάκελο με τα αιτήματά σας για να μπορούμε σαν εταιρεία να αξιολογήσουμε την υπηρεσία που σας έχουμε προσφέρει και για να μπορούμε να την βελτιώσουμε. 

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που υποβάλετε στις αναφορές για έκδοση στατιστικών στοιχείων με σκοπό πάντοτε την βελτίωση της δικής σας εξυπηρέτησης. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων. Τα δεδομένα που υποβάλετε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). 
Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκή νομοθεσίας και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας.  
 
Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
 
Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή είναι απαραίτητο στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης.  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σελίδας τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευθέτηση του αιτήματός σας, τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το αίτημά σας, την αποστολή απάντησης, την έρευνα ικανοποίησής σας. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη. 
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί είτε καλώντας στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στο 18202 (αστική χρέωση βάσει του εκάστοτε ισχύοντα τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) είτε μέσω της παρούσας σελίδας. Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών.