facebook-pixel
Οδηγός ΑΒ EshopΧρήσιμες ΠληροφορίεςΌροι και Προϋποθέσεις AB Eshop
Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΒ ESHOP

ΓΕΝΙΚΑ

Το ΑΒ Eshop είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ , με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 000267201000 και ΑΦΜ 094025817, που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ.Σπάτων 81) και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής ΑΒ). 
Η λειτουργία του eshop διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους καθώς και από τους γενικούς όρους χρήσης του www.ab.gr, σε περίπτωση σύγκρουσης οι ειδικότεροι όροι υπερισχύουν των γενικών όρων.
Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά  και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης του eshop. Η ΑΒ θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο eshop έχουν λάβει γνώση των παρόντων όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του eshop συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί εν μέρει ή στο σύνολο με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να κάνει χρήση του eshop. Σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας πρέπει να έχει προηγηθεί η αποδοχή των όρων άλλως δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας

 

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρήση του eshop μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Κάθε χρήστης τεκμαίρεται ότι πληροί τα ως άνω κριτήρια, τόσο ο ίδιος όσο και ο εντεταλμένος από τον χρήστη για παραλαβή της παραγγελίας. Η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς δεν μπορεί να προβεί σε οποιουδήποτε είδους έλεγχο των στοιχείων.
Για να κάνει κάποιος χρήση του eshop θα πρέπει να έχει ή να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό (web account), βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις του www.ab.gr. Διευκρινίζεται ότι αρχικά ακόμα και αν κάποιος δεν έχει προσωπικό λογαριασμό μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά με το που αρχίζει να επιλέγει προϊόντα και να δημιουργεί την παραγγελία του θα του ζητηθεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό.
Κατά την έναρξη χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα ζητηθεί από τον χρήστη η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα (ΤΚ) της περιοχής όπου θα γίνει η παράδοση, προκειμένου να ελεγχθεί αν η συγκεκριμένη διεύθυνση εξυπηρετείται από κατάστημα της ΑΒ. Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετείται θα ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα πριν από τη δημιουργία της παραγγελίας. Τα καταστήματα και οι περιοχές εξυπηρέτησης ορίζονται από την ΑΒ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ως εκ τούτου ενδέχεται κάποια περιοχή να μην εξυπηρετείται από κατάστημα ΑΒ. Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η ΑΒ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη.

Επισημαίνεται ότι κάθε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και να προβεί στη δημιουργία παραγγελίας και χωρίς να προβεί στη δημιουργία λογαριασμού. Στην περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών ως «επισκέπτης» χωρίς τη» δημιουργία λογαριασμού ισχύουν οι παρόντες όροι καθώς και ειδικοί όροι που παρατίθενται στο άρθρο «Παραγγελία ως επισκέπτης».

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΤΙΜΕΣ

Η ΑΒ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του eshop όσο και των παρεχόμενων από αυτό προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΒ ως πωλητής των συγκεκριμένων προϊόντων έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρόλα αυτά έναντι του τελικού καταναλωτή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών αυτών φέρει και ο παραγωγός/ προμηθευτής των προϊόντων. Η ΑΒ στο μέτρο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς μέχρι των τελικό αποδέκτη.
Η ΑΒ προσπαθεί μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος να παρέχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων προς τον καταναλωτή αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει σε κάθε κατάστημά της. Παρόλα αυτά ενδέχεται ο χρήστης να μην μπορεί να βρει κάποια προϊόντα ή κάποια κατηγορία προϊόντων και αυτό οφείλεται είτε στην εμπορική πολιτική της εταιρείας είτε στο στήσιμο του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Επίσης ενδέχεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ανάλογα με το ΤΚ και το σημείο εξυπηρέτησης / εκτέλεσης της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας.

Τα προϊόντα προβάλλονται στον καταναλωτή μέσω φωτογραφιών στις οποίες ο χρήστης μπορεί να κάνει zoom για να ενημερωθεί για να λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, και είναι αυτές που πρέπει να αναφέρονται επί της συσκευασίας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι οι εικόνες επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πλην όμως πληροφορίες που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής/συσκευασίας, λήξης ή πληροφορίες που απεικονίζουν διάφορες τιμές μέτρησης /κόστους ή ενδείξεις που μεταβάλλονται είναι αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο λήψης της εικόνας και ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί. Η ΑΒ εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδίδονται στον καταναλωτή θα έχουν τη συνήθη διάρκεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, της συνήθους πρακτικής και των συναλλακτικών ηθών. 

Η ΑΒ εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΑΒ (παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς κλπ.). 

Η ΑΒ έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή.

Οι τιμές που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι ίδιες στις οποίες διατίθενται τα αντίστοιχα προϊόντα μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΑΒ, τυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών επισκέψεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αντανακλά την πολιτική τιμών της ΑΒ, που αποσκοπεί στην διαρκή ανταγωνιστικότητα της ΑΒ. Οι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές συμπεριλαμβάνοντας τον αντίστοιχο ΦΠΑ, εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς (αν υπάρχει).  Η αναγραφή των τιμών γίνεται πάντοτε βάσει των οικείων αγορανομικών διατάξεων. Εντός της ίδιας ημέρας ενδέχεται για το ίδιο προϊόν να υπάρξει διαφοροποίηση τιμής βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. Είδη που διατίθενται σε προνομιακή τιμή για αγορά από το κατάστημα ενδέχεται να μην έχουν την ίδια προνομιακή τιμή κατά την αγορά τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή έκπτωσης. Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί. Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο eshop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις, καθώς αυτές είναι οι τιμές που έχουν γνωστοποιηθεί προς τον πελάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας και ο πελάτης έχει αποδεχτεί με την υποβολή της παραγγελίας . Το ίδιο ισχύει και για τα φρέσκα προϊόντα. Στα φρέσκα προϊόντα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κρέας/πουλερικά/ ψάρια/φρούτα/τυριά λόγω της φύσης τους θα ζυγίζονται κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε φρεσκάδα και ποιότητα, αλλά θα χρεώνονται με βάση την τιμή μονάδας μέτρησης κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ρητά διευκρινίζεται ότι επί των προϊόντων μπορεί να εμφανίζεται διαφορετική τιμή μονάδας μέτρησης και τελική τιμή πώλησης, καθώς από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης αυτής η τιμή των προϊόντων μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί βάσει της εμπορικής πολιτικής της ΑΒ, η τιμή όμως χρέωσης θα είναι πάντα αυτή που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σε καμία περίπτωση η τυχόν διαφορετική ένδειξη τιμής επί του προϊόντος δεν συνιστά διαφορετική τιμή προϊόντος και διαφορετική τιμή χρέωσης.Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος, λόγω έλλειψης, και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του πελάτη, το προϊόν που θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία θα λαμβάνει την τιμή που έχει το προϊόν κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας και όχι αυτό της υποβολής. Για το σκοπό αυτό διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ένα είδος έχει ήδη συμπεριληφθεί στην παραγγελία και προστεθεί το ίδιο είδος σε αντικατάσταση άλλου κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας, το δεύτερο είδος θα πάρει την τιμή του είδους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και στην απόδειξη θα περιλαμβάνονται και οι δύο τιμές και αυτή του χρόνου υποβολής της παραγγελίας και αυτή του χρόνο εκτέλεσης αυτής.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται με μέριμνα της ΑΒ είτε στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί, είτε στο κατάστημα που έχει επιλεγεί από το χρήστη. Η παράδοση των προϊόντων εφόσον η τελική εκτιμώμενη αξία της παραγγελίας είναι 45€ και άνω είναι δωρεάν. Για παραγγελίες που η αξία τους κυμαίνεται από το ελάχιστο κόστος αυτής, ήτοι 25€, μέχρι και 44,99€ το κόστος μεταφορικών ορίζεται στα 2€ και συμπεριλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της παραγγελίας. Για συγκεκριμένα διαστήματα παράδοσης ισχύουν είτε ελάχιστο κόστος παραγγελίας 60€ και η παράδοση είναι δωρεάν είτε ελάχιστο κόστος παραγγελίας 20€ και κόστος μεταφορικών 2€.
Για την παράδοση των παραγγελιών η ΑΒ χρησιμοποιεί χάρτινες και βιοδιασπώμενες σακούλες, καθώς, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΒ καταργεί τις πλαστικές σακούλες για ένα καθαρότερο περιβάλλον. 
Το κόστος συσκευασίας της παραγγελίας εξαρτάται από την αξία της παραγγελίας. Ελάχιστο κόστος συσκευασίας ορίζεται το συμβολικό ποσό των 0,35€, το οποίο διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο αριθμό τεμαχίων της ελάχιστης επιτρεπόμενης αξίας παραγγελίας, και μέγιστο ποσό τα 2,31€ ανάλογα με το μέγεθος της αξίας της παραγγελίας. 
Στην αξία της παραγγελίας δεν συνυπολογίζεται το όφελος από επιταγές έκπτωσης 6€ ΑΒ Plus.
Το κόστος συσκευασίας της παραγγελίας σε περίπτωση τροποποίησης της τελικής αξίας της παραγγελίας, λόγω ελλείψεων ή αντικαταστάσεων, παραμένει το ίδιο, καθώς ο υπολογισμός γίνεται κατά την υποβολή της παραγγελίας συστημικά και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
Το τελικό κόστος συσκευασίας μιας παραγγελίας αναγράφεται στο καλάθι του χρήστη στο σημείο «Λεπτομέρειες παραγγελίας», πριν την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας. Ενδεικτικό παράδειγμα αναγραφής κόστους συσκευασίας παραγγελίας:

      

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο κάθε χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΒ. Η επιλογή των προϊόντων σε κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του κάθε χρήστη. Η αποστολή οποιουδήποτε αποδεικτικού καταχώρισης της παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα.
Κατά την επιλογή των προϊόντων θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα καθώς και το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων.
Για να γίνει αποδεκτή και να εκτελεστεί μία παραγγελία θα πρέπει η ελάχιστη εκτιμώμενη συνολική αξία των επιλεχθέντων προϊόντων να είναι αξίας τουλάχιστον 25€.  Για συγκεκριμένα διαστήματα παράδοσης το ελάχιστο κόστος παραγγελίας κυμαίνεται στα 60€. Η ως άνω ελάχιστες εκτιμώμενες συνολικές αξίες (25,00€ ή 65,00€ ανάλογα με την περίπτωση), διαμορφώνονται κατόπιν αφαίρεσης τυχόν εκπτώσεων με εξαργύρωση πόντων από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό , προσφορών στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών (promo codes), καθώς και κάθε άλλης έκπτωσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από δωροκάρτες / vouchers κλπ. Κατά την επιλογή των προϊόντων δεν προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ανά είδος, είτε ως προς το βάρος, είτε ως προς την ποσότητα είτε ως προς την αξία, ενδέχεται όμως σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων να έχει τεθεί από την ΑΒ μέγιστος δυνατός όγκος ανά είδος, ο οποίος θα γνωστοποιείται στους χρήστες μέσω του eshop. Ενδέχεται επίσης προϊόντα που πωλούνται μη συσκευασμένα να διατίθενται είτε ανά τεμάχιο είτε ανά συγκεκριμένη, κατά τη συνήθη πρακτική, ποσότητα, στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω του eshop και θα μπορεί να προβαίνει σε αγορά είτε μονάδας είτε συγκεκριμένης ποσότητας είτε πολλαπλάσιας αυτών. Για να γίνει αποδεκτή η παραγγελία θα πρέπει να τηρούνται τα όρια που έχουν τεθεί από την ΑΒ.
Με δεδομένο ότι κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και ότι το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί κατά ποσοστό 10% περίπου, ο χρήστης αποδέχεται την απόκλιση αυτή καθώς βάσει της συνήθους πρακτικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας θεωρείται εύλογη. Ως εκ τούτου η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και σύμφωνα με την τιμή μονάδας μέτρησης κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η ΑΒ θα ενημερώνει τον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει είτε την αντικατάσταση αυτών με άλλα αντίστοιχα προϊόντα είτε την μερική εκτέλεση της παραγγελίας του είτε την υπαναχώρησή του κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Η ΑΒ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται την εκτέλεση της παραγγελίας όπως τελικά αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει και της διαθεσιμότητας.

Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα δηλώνει την ημερομηνία και το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας βάσει των επιλογών που του δίνεται από το σύστημα. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή πλήρη και ακριβή. Η ΑΒ δεν ευθύνεται για μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή σε περίπτωση που στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται κτίριο ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα εμφανίζεται το συνολικά εκτιμώμενο ποσό, αφαιρουμένων τυχόν εκπτώσεων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, το κόστος συσκευασίας και το τυχόν κόστος μεταφορικών. Το ποσό αυτό δεν είναι τελικό και ο χρήστης το γνωρίζει αυτό και το αποδέχεται καθώς ενδέχεται να περιλαμβάνονται προϊόντα με μεταβλητό βάρος και ενδέχεται κάποια προϊόντα να μην είναι διαθέσιμα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας.
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα λαμβάνει στο e-mail που έχει δηλώσει ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της παραγγελίας του και τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει.

Ο χρήστης/πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη της παραγγελίας του, όπως αυτή μπορεί να έχει διαμορφωθεί λόγω αντικαταστάσεων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη που του παραδόθηκαν δεν έχουν παραγγελθεί τότε ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και να ζητήσει την επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών. Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την ΑΒ.


ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η πληρωμή της αξίας των παραγγελθέντων προϊόντων θα γίνεται είτε κατά το χρόνο παραλαβής με μετρητά ή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με online πληρωμή. 

i ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ:

Ο χρήστης ενημερώνεται για το τελικό ποσό που καλείται να καταβάλει. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο είτε να μην δεχτεί συγκεκριμένα προϊόντα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση για όσα προϊόντα δεν αποδέχεται κατά το στάδιο της παράδοσης αυτών θα αφαιρείται η αξία τους από το σύνολο και θα κόβεται και το αντίστοιχο παραστατικό και θα προβαίνει στην πληρωμή του υπολοίπου.

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει την ΑΒ αν κατά την παράδοση των προϊόντων θα προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή με καταβολή μετρητών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων της κάρτας κατά την παραγγελία καθώς η χρέωση της όποιας κάρτας γίνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την παράδοση και αποδοχή από τον χρήστη της παραγγελίας και της αξίας αυτής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω.

Για τις παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν γίνονται αποδεκτές χάρτινες επιταγές έκπτωσης των 6€ που έχει ο χρήστης στην κατοχή του από τη χρήση της κάρτας πιστότητας. Oι επιταγές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές σε φυσικά καταστήματα. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ηλεκτρονικό λογαριασμό και έχει συνδέσει την κάρτα του AB PLUS για να μπορεί να λάβει την έκπτωση των πόντων που έχει συλλέξει από τις αγορές του θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» (digital wallet), στην περίπτωση αυτή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» αφαιρείται αυτόματα από την αξία της συναλλαγής. Ο χρήστης, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας μπορεί να δηλώνει τυχόν ψηφιακά εκπτωτικά κουπόνια/ vouchers που έχει στη διάθεσή του και την αξία αυτών. H αξία των ψηφιακών εκπτωτικών κουπονιών που μπορεί να γίνονται αποδεκτά, θα αφαιρείται τόσο από το συνολικά εκτιμώμενο κόστος, όσο και από το τελικό ποσό καταβολής, σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση. Διευκρινίζεται ότι α) για να μπορέσει κάποιος να δηλώσει τα ψηφιακά εκπτωτικά κουπόνια που κατέχει θα πρέπει το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της παραγγελίας, μετά την αφαίρεση των ψηφιακών επιταγών έκπτωσης, να είναι ίσο ή μεγαλύτερο της ελάχιστης παραγγελίας που έχει οριστεί, β) δεν μπορεί ένας χρήστης να δηλώσει ψηφιακά εκπτωτικά κουπόνια συνολικής αξίας μεγαλύτερης της εκτιμώμενης αξίας της παραγγελίας του ή τόσης αξίας που το τελικό ποσό της παραγγελίας να διαμορφώνεται κάτω από την ελάχιστη παραγγελία που έχει οριστεί, γ) κάθε χρήστης αποδέχεται ότι σε περίπτωση που το τελικό ποσό καταβολής είναι μικρότερο της αξίας των ψηφιακών κουπονιών έκπτωσης που έχουν δηλωθεί, τότε θα αφαιρούνται τόσα κουπόνια ώστε το τελικό ποσό καταβολής να είναι τουλάχιστον ίσο με την ελάχιστη παραγγελία που έχει οριστεί.

 

 ii ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ONLINE PAYMENT

Ο χρήστης σε περίπτωση που επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω online πληρωμής θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του. Η υπηρεσία πληρωμής με χρήση κάρτας online γίνεται με την υποστήριξη της ALPHA BANK.
Η ΑΒ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της συναλλαγής και σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί με οποιαδήποτε μορφή στοιχεία της κάρτας. Παρόλα αυτά οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιβάλλον από το οποίο πραγματοποιούν τη συναλλαγή είναι ασφαλές και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής των δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής του χρήστη έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας που μπορεί να οδηγήσει ως και σε υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας. Για τη διασφάλιση της συναλλαγής ο χρήστης εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του θα οδηγηθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα στοιχεία υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης πριν την αποστολή τους για να μην είναι αναγνώσιμα από τρίτους και  αποτελεί ένα μηχανισμό ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εν συνεχεία θα του ζητηθεί να προσθέσει έναν κωδικό που θα του σταλεί με τη μορφή σύντομου μηνύματος (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει. Ο κωδικός ισχύει για πέντε (5) λεπτά.
Σε περίπτωση online πληρωμής αρχικά θα δεσμεύεται το εκτιμώμενο ποσό κόστους της παραγγελίας προσαυξημένο κατά 5% για την κάλυψη των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα μεταβλητού βάρους καθώς και από αντικαταστάσεις προϊόντων. Διευκρινίζεται ότι δέσμευση ποσού δεν συνεπάγεται χρέωση της κάρτας με το ποσό αυτό. Στην περίπτωση της δέσμευσης ο Χρήστης αν δει την κίνηση του λογαριασμού του θα παρατηρήσει ότι υπάρχει διαφορά στο λογιστικό και στο διαθέσιμο ποσό, καθώς το ποσό αυτό έχει δεσμευτεί αλλά δεν έχει χρεωθεί ή αφαιρεθεί από το λογαριασμό του.

Ο χρήστης θα ενημερώνεται για το τελικό ποσό που θα καλείται να καταβάλει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο είτε να μην δεχτεί συγκεκριμένα προϊόντα. Μετά την προσήκουσα ενημέρωση του χρήση, η ΑΒ θα προβαίνει σε χρέωση του τελικού ποσού. Ενημερώνουμε ότι η εντολή αποδέσμευσης αποστέλλεται άμεσα με την χρέωση στην κάρτα του τελικού ποσού. Η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη για την οριστική αποδέσμευση του ποσού και την εμφάνιση αυτού στο λογαριασμό του εκάστοτε πελάτη, καθώς αυτό εξαρτάται από τις ισχύουσες διαδικασίες της εκάστοτε εκδότριας τράπεζας. 
Σε περίπτωση που το αρχικά δεσμευμένο ποσό δεν επαρκεί για τη κάλυψη του κόστους της παραγγελίας, τότε ο χρήστης υποχρεούται, εφόσον δεν έχει υπαναχωρήσει ή αμφισβητήσει τη χρέωση, να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό κατά την παράδοση της παραγγελίας είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρήση κάρτας πιστωτικής ή χρεωστικής.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην γίνει online πληρωμή θα πρέπει να ακυρώσει στο σύνολο την παραγγελία του και να την υποβάλει εκ νέου. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της παραγγελίας παρά μόνο ακύρωσης και υποβολής νέας.
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας η ΑΒ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών θα προβαίνει στην αποδέσμευση του ποσού. Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδώσει την εκάστοτε κάρτα.
Σε περίπτωση μη παραλαβής από τον χρήστη κάποιων προϊόντων είτε γιατί δεν είναι σε κατάσταση που έπρεπε να είναι κατά τη συνήθη πρακτική είτε γιατί είναι προϊόν αντικατάστασης, θα γίνεται έκδοση πιστωτικού, και στη συνέχεια η ΑΒ θα προβαίνει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στην επιστροφή του ποσού μέσω της κάρτας που είχε χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της παραγγελίας. Ο χρόνος διαθεσιμότητας του ποσού στο λογαριασμό του χρήστη εξαρτάται από την τράπεζα που εξέδωσε την εκάστοτε κάρτα. Διευκρινίζεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικού να γίνει επιστροφή μετρητών.

Για τις παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν γίνονται αποδεκτές χάρτινες επιταγές έκπτωσης των 6€ που έχει ο χρήστης στην κατοχή του από τη χρήση της κάρτας πιστότητας. Oι επιταγές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές σε φυσικά καταστήματα. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ηλεκτρονικό λογαριασμό και έχει συνδέσει την κάρτα του AB PLUS για να μπορεί να λάβει την έκπτωση των πόντων που έχει συλλέξει από τις αγορές του θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» (digital wallet), στην περίπτωση αυτή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» αφαιρείται αυτόματα από την αξία της συναλλαγής.. Ο χρήστης, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας μπορεί να δηλώνει τυχόν ψηφιακά εκπτωτικά κουπόνια/ vouchers που έχει στη διάθεσή του και την αξία αυτών. H αξία των ψηφιακών εκπτωτικών κουπονιών που μπορεί να γίνονται αποδεκτά, θα αφαιρείται τόσο από το συνολικά εκτιμώμενο κόστος, όσο και από το τελικό ποσό καταβολής, σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση. Διευκρινίζεται ότι α) για να μπορέσει κάποιος να δηλώσει τα ψηφιακά εκπτωτικά κουπόνια που κατέχει θα πρέπει το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της παραγγελίας, μετά την αφαίρεση των ψηφιακών επιταγών έκπτωσης, να είναι ίσο ή μεγαλύτερο της ελάχιστης παραγγελίας που έχει οριστεί, β) δεν μπορεί ένας χρήστης να δηλώσει ψηφιακά εκπτωτικά κουπόνια συνολικής αξίας μεγαλύτερης της εκτιμώμενης αξίας της παραγγελίας του ή τόσης αξίας που το τελικό ποσό της παραγγελίας να διαμορφώνεται κάτω από την ελάχιστη παραγγελία που έχει οριστεί, γ) κάθε χρήστης αποδέχεται ότι σε περίπτωση που το τελικό ποσό καταβολής είναι μικρότερο της αξίας των ψηφιακών κουπονιών έκπτωσης που έχουν δηλωθεί, τότε θα αφαιρούνται τόσα κουπόνια ώστε το τελικό ποσό καταβολής να είναι τουλάχιστον ίσο με την ελάχιστη παραγγελία που έχει οριστεί.

Χρήση «ηλεκτρονικού πορτοφολιού» (digital wallet): Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, όσοι από τους πελάτες έχουν κάρτα πιστότητας AB PLUS, την έχουν συνδέσει στο λογαριασμό τους και έχουν δημιουργήσει digital wallet, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για την κάρτα πιστότητας, μπορούν να επιλέξουν την εξαργύρωση ποσού από το digital wallet ακολουθώντας τα σχετικά βήματα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που το σύνολο της παραγγελίας επιστραφεί, τότε σε αυτή και μόνο σε αυτή την περίπτωση η ΑΒ θα προβαίνει στην επιστροφή του ποσού που χρησιμοποιήθηκε από το digital με πίστωση αντίστοιχής αξίας πόντων στην κάρτα πιστότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι όροι του προγράμματος πιστότητας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Ο χρήστης δύναται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μέχρι έξι (6) εργάσιμες ώρες πριν από την επιλεχθείσα ώρα παράδοσης (ως εργάσιμες ώρες ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08.00πμ έως 21.00πμ εκτός Σαββάτου και Κυριακής). Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας οι τυχόν πόντοι που έχουν πιστωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστότητας θα αφαιρούνται και αν στο μεσοδιάστημα έχουν χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο των πόντων στο λογαριασμό σας θα εμφανίζεται αρνητικό.

Ο χρήστης δύναται να ζητήσει τη μετάθεση της ώρας παράδοσης της παραγγελίας του σε άλλη ώρα εντός της ημέρας παράδοσης καλώντας στην ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας της ΑΒ στο 18202. Αν θέλει αλλαγή στην ημέρα παράδοσης θα πρέπει να ακυρώσει την αρχική παραγγελία και να υποβάλει νέα.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το customer care της ΑΒ στο τηλέφωνο 18202 για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας του (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης / πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει την παραδοθείσα σε αυτόν παραγγελία.
Και κατά την παράδοση της παραγγελίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχθεί την παραγγελία και το κόστος αυτής.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης δύναται να αξιώσει την επιστροφή προϊόντων είτε γιατί δεν είναι αυτά που είχαν παραγγελθεί από τον ίδιο είτε γιατί αυτά που προστέθηκαν σε αντικατάσταση άλλων δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του.
Διευκρινίζεται ότι τα φρέσκα προϊόντα δύναται να επιστραφούν μόνο την ίδια μέρα παράδοσης της παραγγελίας.
Για την επιστροφή των προϊόντων ο χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει με το customer care της ΑΒ στο τηλέφωνο 18202 να δώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του και να ζητήσει την επιστροφή συγκεκριμένων προϊόντων. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από εκπροσώπους της ΑΒ και με ευθύνη δική της. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RED BAG.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση σε κάποιο από τα προϊόντα ο χρήστης / πελάτης μπορεί να καλέσει το customer care στο τηλέφωνο 18202 και να ενημερωθεί για τη διαδικασία red bag, που είναι η διαδικασία που έχει θεσπίσει η ΑΒ για τον επισταμένο έλεγχο αλλοιωμένων προϊόντων από αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους. Η παραλαβή των αλλοιωμένων προϊόντων μπορεί να γίνει από την ΑΒ. Ο χρήστης επίσης σε περίπτωση επιστροφής αλλοιωμένων προϊόντων μπορεί είτε να ζητήσει την αντικατάσταση αυτών είτε την επιστροφή χρημάτων. 

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παραγγελία προϊόντων, που δεν προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Κυρίως τα προϊόντα για τα οποία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο χρήστης καταναλωτής είναι προϊόντα που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ηλεκτρικά/είδη ρουχισμού*/ κλινοσκεπάσματα και λοιπά είδη που δεν προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και δεν έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής.
Η υπαναχώρηση ασκείται με τη συμπλήρωση του υποδείγματος υπαναχώρησης που αναφέρεται κατωτέρω στους κατωτέρω όρους. Η υπαναχώρηση μπορεί να αποσταλεί είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στη διεύθυνση https://ask.ab.gr/s/contactsupport?language=el είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. ΣΠΑΤΩΝ 81 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με την ένδειξη «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και να επιστρέψει το είδος το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. 
Η εταιρεία μας θα αναλάβει να παραλάβει το προϊόν από το χώρο που θα υποδείξει ο χρήστης και θα προβεί σε αντικατάσταση αυτού αν και εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί άλλως θα προβεί στην επιστροφή της αξίας τους προϊόντος κατά το χρόνο αγοράς του. 
Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης, δωροεπιταγές κτλ). Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν έχει τις αρχικές του ιδιότητες η ΑΒ δύναται είτε να αρνηθεί την επιστροφή είτε να προβεί σε μείωση της επιστρεφόμενης αξίας.
*Εξαιρούνται τα είδη που για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονται κατά τη συνήθη πρακτική και βάσει των συναλλακτικών ηθών δεκτές οι επιστροφές.

Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υπαναχώρησης.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΑΒ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός») και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία,. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών μπορεί να είναι τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες που έχουν αναλάβει την προβολή ή προώθηση προϊόντων ή /και υπηρεσιών της ΑΒ.
 
Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΑΒ, οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.

Η ΑΒ και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Η ΑΒ και οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η ΑΒ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, και συγκεκριμένα για την εκτέλεση και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, εκτός αν το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων έχει δηλώσει διαφορετικά Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός του χρήστη και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της ΑΒ ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ΑΒ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΒ (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.
 Ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του eshop ισχύει η Πολιτική Απορρήτου της ΑΒ.
 

COLLECT

Η ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών δημιούργησε την υπηρεσία «AB Collect». Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να δημιουργήσουν την παραγγελία τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να διαλέξουν να παραλάβουν οι ίδιοι την παραγγελία τους από το κατάστημα της ΑΒ που τους εξυπηρετεί. 

Σημαντικές Πληροφορίες

•    Θα πρέπει να επιλέξετε το κατάστημα που σας εξυπηρετεί σύμφωνα με τη λίστα των διαθέσιμων καταστημάτων.
•    Θα πρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστημα παραλαβής από το κατάστημα της επιλογής σας.
•    Η ελάχιστη αξία καλαθιού, για πραγματοποίηση Collect παραγγελίας, είναι τα 15€.
•    Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε την παραγγελία σας και να επιλέξετε τον τρόπο εξόφλησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να τηρούνται τα όρια ελάχιστης αξίας παραγγελίας όπως αυτά καθορίζονται ανωτέρω. Με τη χρήση της υπηρεσίας Collect μπορείτε να πληρώσετε κατά την παραλαβή με μετρητά ή κάρτα καθώς και με Online Payment. Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο eshop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας. Το ίδιο ισχύει και για τα φρέσκα προϊόντα. Στα φρέσκα προϊόντα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κρέας/πουλερικά/ ψάρια/φρούτα/τυριά λόγω της φύσης τους θα ζυγίζονται κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε φρεσκάδα και ποιότητα, αλλά θα χρεώνονται με βάση την τιμή μονάδα μέτρησης κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ρητά διευκρινίζεται ότι επί των προϊόντων μπορεί να εμφανίζεται διαφορετική τιμή μονάδας μέτρησης και τελική τιμή πώλησης, καθώς από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης αυτής η τιμή των προϊόντων μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί βάσει της εμπορικής πολιτικής της ΑΒ, η τιμή όμως χρέωσης θα είναι πάντα αυτή που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σε καμία περίπτωση η τυχόν διαφορετική ένδειξη τιμής επί του προϊόντος δεν συνιστά διαφορετική τιμή προϊόντος και διαφορετική τιμή χρέωσης
•    Κατά τη διάρκεια του διαστήματος, που έχετε επιλέξει, για την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα πρέπει 15 λεπτά πριν να φτάσετε στο εξωτερικό χώρο του καταστήματος  να ενημερώσετε καλώντας στο τηλέφωνο του καταστήματος που έχετε λάβει στο email επιβεβαίωσης για να σας παραδοθεί η παραγγελία και να προβείτε στην καταβολή της αξίας αυτής.
•    Διατακτικές τροφής και δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρώνονται από το κατάστημα AB Collect εφόσον έχει επιλεχθεί η πληρωμή της παραγγελίας να γίνει με μετρητά ή κάρτα κατά την παραλαβή και εφόσον παραδοθούν αυτές στο κατάστημα. 
•    Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει online payment και έχετε δηλώσει επιταγές έκπτωσης 6€ AB PLUS, θα πρέπει να παραδοθούν στο κατάστημα οι επιταγές έκπτωσης 6€ που έχουν υπολογιστεί κατά την οριστικοποίηση του τελικού ποσού πληρωμής. Σε διαφορετική περίπτωση (μη προσκόμισης) θα πρέπει να εξοφληθεί η διαφορά κατά την παράδοση με μετρητά ή κάρτα. Με μετρητά ή κάρτα θα πρέπει να εξοφληθεί και οποιαδήποτε άλλη διαφορά προκύψει με βάση το τελικό ποσό πληρωμής και τον αριθμό επιταγών έκπτωσης 6€ που έχουν δηλωθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
•    Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι σε έλλειψη είτε δεν θα παραδοθεί είτε θα αντικατασταθεί από άλλο της ίδιας κατηγορίας προϊόντων μετά από συνεννόηση / επικοινωνία. 

•    Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσής σας για παραλαβή της παραγγελίας σας αυτή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το πέρας λειτουργίας του καταστήματος την ημέρα εκείνη και στη συνέχεια δεν θα μπορείτε να την αναζητήσετε
•    Για ότι δεν καθορίζεται ειδικότερα ισχύουν οι όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 •    Σε περίπτωση επιλογής της υπηρεσίες collect στην αξία της παραγγελίας συνυπολογίζεται το κόστος συσκευασίας όπως αναφέρεται ανωτέρω και δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς / παράδοσης

 

Παραγγελία ως επισκέπτης

Η ΑΒ δίνει τη δυνατότητα σε  αυτούς που δεν έχουν λογαριασμό ή δεν θέλουν να δημιουργήσουν λογαριασμό, να κάνουν τις αγορές τους μέσω του eshop επιλέγοντας την δημιουργία παραγγελίας ως «επισκέπτης» (“Παραγγελία ως επισκέπτης”).
Μέσω της συγκεκριμένης επιλογής ο χρήστης δεν απαιτείται να προβεί στη δημιουργία λογαριασμού. Ζητείται όμως να συμπληρωθούν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και email επικοινωνίας.
Οι όροι που αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ως «επισκέπτης», χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού, εκτός από τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν άρθρο και υπερισχύουν ως ειδικότερες. Συγκεκριμένα όταν ο χρήστης υποβάλει την παραγγελία του ως επισκέπτης: 

•    δεν μπορεί να κάνει τροποποίηση αυτής,
•    μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας μόνο μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της ΑΒ καλώντας στο 18202 (χρέωση κλήσης βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) δίνοντας τον αριθμό της παραγγελίας
•    αλλαγή στα στοιχεία παράδοσης, ήτοι στη διεύθυνση και την ώρα, μπορεί να γίνει μόνο μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της ΑΒ καλώντας στο 18202 (χρέωση κλήσης βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) δίνοντας τον αριθμό της παραγγελίας,
•    δεν θα λαμβάνει πόντους του προγράμματος loyalty της ΑΒ με τις αγορές που πραγματοποιεί ως «επισκέπτης»,
•    δεν θα μπορεί να δηλώσει την κάρτα πιστότητάς του ούτε να εξαργυρώσει πόντους,
•    δεν θα βλέπει το ιστορικό των παραγγελιών του και για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό της παραγγελίας,
•    τα προσωπικά στοιχεία του θα τηρούνται στα αρχεία της ΑΒ για χρονικό διάστημα 90 ημερών από την επομένη της υποβολής της παραγγελίας αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας και της μεταξύ ημών συναλλακτικής σχέσης,
•    η ΑΒ δύναται να επικοινωνεί στα στοιχεία που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης  αποκλειστικά και μόνο για θέματα που αφορούν την παραγγελία που έχει υποβάλει.

•    δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των έγχαρτων επιταγών έκπτωσης αξίας 6€ που τυχόν έχει στα χέρια του.

Με την ολοκλήρωση και υποβολή της παραγγελίας θα πρέπει να αποδέχεστε του παρόντες όρους στο σύνολό τους.


ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε κάθε παραγγελία συγκεντρώνονται πόντοι βάσει του προγράμματος πιστότητας της ΑΒ. Οι πόντοι αυτοί εμφανίζονται στο συνολικά εκτιμώμενο κόστος και δύνανται να πιστωθούν στην κάρτα πιστότητας AB PLUS που διαθέτει ο εκάστοτε χρήσης αν και εφόσον έχει προβεί σε σύνδεση της κάρτας του κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού (web account).
Όλο το περιεχόμενό του eshop, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της ΑΒ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΑΒ και προστατεύονται κατά τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του παρόντος με σκοπό την άμεση ή έμμεση παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή/και την προσβολή της φήμης της ΑΒ. 
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι αποκλειστικά σήματα των τρίτων μερών προστατευόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στο eshop σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο οποιοσδήποτε χρήστης να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία ακόμα και σε περίπτωση που λάβει e-mail το οποίο φαίνεται ότι προέρχεται από την ΑΒ και με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία του και ο κωδικός πρόσβασης που έχει επιλέξει και ουδέποτε έχετε κοινοποιήσει στην ΑΒ. Στις περιπτώσεις αυτές πιθανότατα πρόκειται για απάτη με σκοπό να αποκτήσουν τρίτοι στοιχεία σας και προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που γίνεται παραλήπτης ενός τέτοιου μηνύματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την ΑΒ.
Η ΑΒ διατηρεί αρχείο με τα δεδομένα των χρηστών / πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα στοιχεία αυτά έχουν δηλωθεί από τα ίδια τα πρόσωπα οικειοθελώς και αποσκοπούν την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΑΒ ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της ΑΒ, οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΒ. Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΒ διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. ΠΡΟΣΟΧΗ η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη σε περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα  σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να προωθήσει κάποια παραγγελία από το προσωπικό του λογαριασμό σε κάποιο τρίτο φυσικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΒ δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων του τρίτου προσώπου και το τρίτο πρόσωπο δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι της ΑΒ. Το μήνυμα προωθείται στο τρίτο φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του χρήστη που έχει επιλέξει να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΒ. Υπεύθυνος για την αποστολή του μηνύματος και για το περιεχόμενο αυτού είναι αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε χρήστης που κάνει χρήση της υπηρεσίας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, spam μηνυμάτων, μηνυμάτων που μπορεί να προσβάλουν άμεσα ή έμμεσα τη φήμη της ΑΒ καθώς και που μπορεί να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη. Η ΑΒ δύναται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω.
Οι παρόντες όροι διέπονται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Για κάθε θέμα σχετικά με τους παρόντες αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση όρων 31/05/2024