facebook-pixel
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ AB PLUS
Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ AB PLUS

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ AB Plus

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος και της κάρτας πιστότητας «AB PLUS» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή/και «Κάρτα») της εταιρείας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΑΒ»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81 ΤΚ 15344). Η ΑΒ μέσω του Προγράμματος αποσκοπεί στο να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και άλλες ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω και γενικά να προσφέρει μια μοναδική αγοραστική εμπειρία μέσα από νέες τεχνολογίες και νέες συνεργασίες αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη του Προγράμματος.

1.2. Με την απόκτηση της Κάρτας και την κατοχύρωση των στοιχείων σας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς το Πρόγραμμα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της ΑΒ να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.ab.gr. Παράλληλα με τους παρόντες όρους ισχύουν και αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας www.ab.gr.

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και απόκτησης της Κάρτας AB PLUS έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες των φυσικών καταστημάτων, που λειτουργούν υπό τα σήματα της ΑΒ (εξαιρούνται τα καταστήματα Shop & Go που λειτουργούν εντός των πρατηρίων Shel) καθώς και αυτοί του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΒ. 

2.2. Για να αποκτήσει κάποιος Κάρτα θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει την κάρτα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • σε ένα από τα καταστήματα υπό τα σήματα της ΑΒ (εκτός των καταστημάτων ΑΒ Shop&Go που λειτουργούν στα πρατήρια SHELL). Στην περίπτωση απόκτησης φυσικής κάρτας από τα καταστήματα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ είτε μέσω των touch point kiosks είτε μέσω της εφαρμογής AB app 
 • μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.ab.gr
 • μέσω της εφαρμογής AB app,
 • μέσω των touchpoint kiosks, που έχουν τοποθετηθεί στα καταστήματα συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται. 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ηλεκτρονικής έκδοσης κάρτας, ο αιτών δύναται να επιλέξει τον τρόπο λήψης της κάρτας ανάλογα με τις επιλογές που του παρουσιάζονται.

2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που επισημαίνονται κατά την ηλεκτρονική εγγραφή ως υποχρεωτικά πεδία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail. Για να γίνει αποδεκτή μία αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά δεδομένα και το μέλος του Προγράμματος να έχει αποδεχτεί του παρόντες όρους και να συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο ή e-mail, η ΑΒ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει την Κάρτα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι ελλιπή, αλλά υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, η ΑΒ δύναται να απευθυνθεί στον αιτούντα και να ζητήσει την συμπλήρωση των στοιχείων. Σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης από πλευράς του αιτούντα για συμπλήρωση των στοιχείων του, η ΑΒ δύναται να ακυρώσει την Κάρτα. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατοχύρωσης των στοιχείων και ενεργοποίησης της Κάρτας, ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να κάνει χρήση αυτής κατά τις συναλλαγές του συλλέγοντας πόντους πλην όμως δεν θα μπορεί να απολαμβάνει το βασικό προνόμιο του σχήματος πιστότητας, που είναι η έκδοση επιταγής έκπτωσης για επόμενες συναλλαγές. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η ΑΒ προβεί στην ακύρωση Κάρτας για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, τότε δεν θα υπέχει καμία ευθύνη έναντι του κατόχου για απόδοση των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί ή της αξίας αυτών.

2.4. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής μέσω www.ab.gr ή AB App δίνεται στον πελάτη η δυνατότητα να ελέγξει αν υπάρχει διαθέσιμη ενεργή κάρτα με το κινητό τηλέφωνο που συμπλήρωσε, προκειμένου να συνδεθεί άμεσα στον λογαριασμό που δημιουργείται. Σε περίπτωση μη εύρεσης διαθέσιμης κάρτας, ο πελάτης μπορεί είτε να συνδέσει την κάρτα που διαθέτει είτε να εκδώσει μια νέα μέσω της υφιστάμενης διαδικασίας.

2.5. Κατά την υποβολή των στοιχείων για την καταχώριση και ενεργοποίηση μίας Κάρτας και για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της μοναδικότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο πελάτης, η ΑΒ κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του στο σχήμα πιστότητας, θα προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η μοναδικότητα των στοιχείων. Αν διαπιστωθεί ότι το e-mail ή και το κινητό τηλέφωνο είναι καταχωρημένα σε άλλη κάρτα η διαδικασία τερματίζεται. Αν διαπιστωθεί ότι στην κάρτα που δηλώνεται κατά την εγγραφή ότι υπάρχουν άλλα στοιχεία, τότε, επειδή η ΑΒ δεν προβαίνει ουδέποτε σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, τα υφιστάμενα στοιχεία θα τροποποιηθούν με βάση τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κομιστής της κάρτας που τεκμαίρεται και νόμιμος κάτοχος αυτής. 

2.6. Η ΑΒ κατά την παράδοση της Κάρτας και την καταχώριση αυτής κατά τα ανωτέρω  δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της ΑΒ για τυχόν ζημία της καθώς και έναντι παντός τρίτου τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν.

2.7. Κατά την εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ (www.ab.gr)  ή του ΑΒ app,  ο χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μοναδικό κωδικό για τη διαχείριση του λογαριασμού του και θα λάβει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στον αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ή στο e-mail που έχει δηλώσει. Κατά την εγγραφή είτε μέσω του ΑΒ touchpoint kiosk είτε μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης στο 18202 ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην ορθή δήλωση / καταχώριση των στοιχείων για να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στα συστήματα της ΑΒ. Εν συνεχεία ο χρήστης θα λαμβάνει  στον αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει, ένα μοναδικό κωδικό με τον οποίο θα μπορεί να εισέρχεται στο λογαριασμό του.  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της τηλεφωνικής δημιουργίας λογαριασμού ο κωδικός θα ανακοινώνεται στο χρήστη από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της γραμμής εξυπηρέτησης. Κατά την πρώτη είσοδό του θα του ζητηθεί να αλλάξει τον κωδικό που του έχει δοθεί για λόγους ασφαλείας.

2.8. Μέσα από το λογαριασμό του ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερώνεται για τις τρέχουσες κάθε φορά προσφορές, να ενημερώνεται για τους πόντους του, να βλέπει τις τελευταίες αγορές του και να διαχειρίζεται το προφίλ του και να επιλέγει τι είδους επικοινωνία θέλει να λαμβάνει από την ΑΒ. Επιπλέον, μπορεί να επιλέγει τον τρόπο εξαργύρωσης των πόντων του ανάλογα με τις διαθέσιμες δυνατότητες, να συμμετέχει σε ενέργειες απόκτησης επιπλέον πόντων και να ελέγχει το υπόλοιπο των εκπτώσεων που έχει ενεργοποιήσει.

2.9. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η ΑΒ λάβει γνώση ότι τα μέλη του Προγράμματος, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτες στα ίδια στοιχεία δύναται να ακυρώσει/ απενεργοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις Κάρτες ή να διαγράψει τα στοιχεία από τις Κάρτες αυτές.

2.10. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση είτε απευθυνόμενοι στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της AB 18202 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου)  είτε μέσω της ιστοσελίδας www.ab.gr ή στο AB App. Σε περίπτωση αλλαγής ή επικαιροποίησης των στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4, 2.5. και 2.6. 

2.11. Προφίλ προνομίων & προτιμήσεων επικοινωνίας: Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο σχήμα πιστότητας μέσω του www.ab.gr, του AB App ή του AB touchpoint kiosk ο πελάτης πρέπει να επιλέξει ένα εκ των τριών διαθέσιμων προφίλ μέσω του οποίου συναινεί στη λήψη επικοινωνιών και αντίστοιχων προνομίων για την κάρτα του. 

 • ΑΒ Plus Basic: Επιλέγοντας το συγκεκριμένο προφίλ ο πελάτης μπορεί να συναινέσει στη λήψη γενικών προωθητικών προσφορών και ενημερώσεων που ισχύουν για όλα τα μέλη του σχήματος πιστότητας, μέσω email, μέσω σύντομων μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου (SMS και Viber) και ταχυδρομείου.
 • AB Plus Personal: Επιλέγοντας το συγκεκριμένο προφίλ ο πελάτης, πέραν των όσων απολαμβάνουν οι πελάτες που έχουν επιλέξει basic, συναινεί στην ανάλυση των δεδομένων από την κάρτα AB Plus, τις αγορές και τις συνήθειές του ως καταναλωτής για να λαμβάνει προσωποποιημένες επικοινωνίες, προωθητικές επικοινωνίες, ενημερώσεις και προσφορές μέσω email, μέσω σύντομων μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου (SMS και Viber) και ταχυδρομείου.
 • AB Plus Unique: Επιλέγοντας το συγκεκριμένο προφίλ ο πελάτης, πέραν των όσων απολαμβάνουν οι πελάτες που έχουν επιλέξει personal,  συναινεί στην ανάλυση των δεδομένων από την κάρτα AB Plus, τις αγορές και τις συνήθειές του ως καταναλωτής για να λαμβάνει προσωποποιημένες επικοινωνίες, προωθητικές επικοινωνίες, ενημερώσεις και προσφορές τόσο της ΑΒ όσο και τρίτων Συνεργατών αυτής από τα κανάλια της ΑΒ, μέσω email, μέσω σύντομων μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου (SMS και Viber), ταχυδρομείου καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω υπηρεσιών προσαρμοσμένου κοινού. Η ΑΒ για το σκοπό αυτό μοιράζεται μόνο κρυπτογραφημένα στοιχεία. 

Ανάλογα με το προφίλ που θα επιλέξει και προκειμένου να λαμβάνει τα προνόμια που αντιστοιχούν στο εκάστοτε προφίλ, η ΑΒ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)], από την ΑΒ. Ο πελάτης δύναται να τροποποιήσει τις προτιμήσεις επικοινωνίας αλλά και το προφίλ που επέλεξε, μέσω του λογαριασμού του κατά βούληση. Οποιαδήποτε τροποποίηση των προτιμήσεων ενδέχεται να επηρεάσει τα διαθέσιμα σε αυτόν προνόμια όπως περιγράφονται ανωτέρω. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής των προτιμήσεων επικοινωνίας ενδέχεται ο χρήστης να απωλέσει πόντους, προνόμια κλπ που είναι καταχωρημένα στην κάρτα του λόγω συγκεκριμένου προφίλ επικοινωνίας, στη περίπτωση δε αυτή η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του κατόχου. 

Αναλυτικά για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να ενημερωθείτε στο όρο 5.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΑΒ δύναται να τροποποιεί τα ως άνω προφίλ προτιμήσεων και επικοινωνιών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική της πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία με ταυτόχρονη τροποποίηση των παρόντων όρων. Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρχει επαρκής και πρόσφορη ενημέρωση προς τους χρήστες για τα νέα προφίλ προτιμήσεων και επικοινωνιών και θα δίδεται ο απαιτούμενος χρόνος επιλογής / τροποποιήσης.

 

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.1. Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της ΑΒ σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας.

3.2. Ο κάτοχος της Κάρτας με αγορές από τα καταστήματα υπό τα σήματα της ΑΒ ή το ΑΒ Eshop συγκεντρώνει πόντους (για τη συγκέντρωση πόντων δεν προσμετρώνται τα ποσά που αντιστοιχούν σε τυχόν περιβαλλοντικά τέλη, σε αγορά προϊόντων καπνού και σε αγορά άυλου χρόνου) οι οποίοι δύνανται να εξαργυρώνονται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και την ισχύουσα κλίμακα εξαργύρωσης αποκτηθέντων πόντων. Κάθε 100 πόντοι αντιστοιχούν στο ποσό των 3€, όπου ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να διαχειριστεί πως θα το εκμεταλλευτεί βάσει των δυνατοτήτων που του δίνει το πρόγραμμα.
Για τους κατόχους Κάρτας που έχουν κάνει ήδη εγγραφή στο Πρόγραμμα αλλά δεν έχουν εισέλθει στο λογαριασμό τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είτε θα μπορούν να εξαργυρώνουν το ποσό των 3€ που αντιστοιχεί στους 100 πόντους στα ταμεία των καταστημάτων με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πόντων (ο συγκεκριμένος τρόπος εξαργύρωσης δεν ισχύει για τις παραγγελίες μέσω Eshop & για τηλεφωνικές παραγγελίες) είτε με τη συμπλήρωση 200 πόντων που αντιστοιχούν σε 6€, θα λαμβάνουν επιταγή έκπτωσης αξίας 6€ με την επόμενη συναλλαγή τους και με την υποχρέωση επίδειξης της φυσικής κάρτας.
Επίσης ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να κερδίσει επιπλέον πόντους από προωθητικές ενέργειες σύμφωνα με το εκάστοτε εμπορικό πλάνο της ΑΒ, σύμφωνα με τους εκάστοτε ειδικότερους όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

3.3. Με την αποδοχή των ανανεωμένων όρων του προγράμματος πιστότητας και την ενεργοποίηση του AB Plus wallet δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης έντυπης επιβράβευσης.

 

4. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4Α. ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

4Α.1. Η έντυπη επιταγή έκπτωσης εκδίδεται με την συμπλήρωση των 200 πόντων και εφόσον κατά τη συναλλαγή έχει επιδειχθεί σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή η Κάρτα από οποιοδήποτε κατάστημα υπό τα σήματα ΑΒ. 

4Α.2. Η ΑΒ με προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο μπορεί να τροποποιεί τόσο το ποσό της αξίας της επιταγής έκπτωσης όσο και τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την έκδοση αυτής. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν λήγουν, εκτός αν άλλως αποφασίσει η ΑΒ έχοντας προβεί προηγουμένως σε σχετική ενημέρωση καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης  της Κάρτας οπότε χάνονται, βάσει των κατωτέρω αναφερομένων στο άρθρο 6. Προϋπόθεση για την χορήγηση της εκάστοτε επιταγής έκπτωσης είναι η καταχώριση των στοιχείων του κατόχου της Κάρτας από τον ίδιο.

4Α.3. Η έντυπη επιταγή έκπτωσης μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές και μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής, σε κατάστημα υπό τα σήματα της ΑΒ για αγορά προϊόντων ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της «επιταγής έκπτωσης», ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της ΑΒ. 

4Α.4. Η έντυπη επιταγή έκπτωσης εκδίδεται βάσει του αριθμού της κάρτας και παραδίδεται στον κομιστή αυτής, ο οποίος ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει και σχετικό παραστατικό. Η ΑΒ δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας ούτε κατά την έκδοση και παράδοση της επιταγής έκπτωσης ούτε κατά την προσκόμιση αυτής προς εξαργύρωση. Για το λόγο αυτό δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη έναντι παντός τρίτου.

4Α.5. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και της έντυπης επιταγής έκπτωσης και σε καμιά περίπτωση η ΑΒ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής ή παράνομη χρήση αυτής. Η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της επιταγής έκπτωσης που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. 

4Α.6. Ο πελάτης για να μπορεί να λαμβάνει επιταγές έκπτωσης από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πόντων, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής του στο σχήμα, όπως περιγράφεται στους ανωτέρω όρους (άρθρο 2). Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, δεν θα είναι εφικτή η έκδοση επιταγών και οι πόντοι θα συνεχίσουν να αθροίζονται στην κάρτα του έως ότου ολοκληρώσει την εγγραφή του.

4Α.7. Μετά την εφαρμογή της έκπτωσης στη συναλλαγή, ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της ΑΒ.

4Α.8. Ρητά διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι της επιταγής είναι όσοι είναι κάτοχοι κάρτας και έχουν δηλώσει τα απαραίτητα στοιχεία τους, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό, όσοι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό πριν την ενεργοποίηση του AB Plus wallet, όπως αυτή θα ανακοινωθεί στο παρόν site και δεν έχουν προβεί σε επανείσοδο στο λογαριασμό τους για την επικαιροποίηση αυτού και όσοι δεν έχουν προβεί στην ενεργοποίηση του AB Plus wallet μέσω της εφαμρογής.

 

4Β. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

4Β.1. Οι κάτοχοι της Κάρτας μπορούν να αποκτούν και άλλα προνόμια με βάση την εμπορική πολιτική της ΑΒ, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων κλπ. Οι κάτοχοι της Κάρτας ενημερώνονται για προνόμια και τη διάρκεια ισχύος αυτών μέσω του www.ab.gr και άλλων πρόσφορων μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφημιστικών φυλλαδίων, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής, ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ.

4Β.2. Οι κάτοχοι της Κάρτας συμμετέχουν αυτόματα σε προωθητικές ενέργειες που διενεργούνται από προμηθευτές προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι προμηθευτές ορίζουν ότι με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων οι κάτοχοι της Κάρτας συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσουν ορισμένα από αυτούς δώρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι κάτοχοι της Κάρτας δεν απαιτείται να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια και σε περίπτωση που προβούν στην αγορά προϊόντων με χρήση της κάρτας συμμετέχουν αυτόματα στην εκάστοτε κλήρωση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους κατόχους επιθυμεί να μην λαμβάνει μέρος σε τέτοιου είδους ενέργειες μπορεί να το δηλώσει στην ΑΒ καλώντας στο 18202. Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια των προωθητικών ενεργειών η ΑΒ επεξεργάζεται τον αριθμό κάρτας με την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή για τη διενέργεια της κλήρωσης. Εν συνεχεία επεξεργάζεται τα στοιχεία των νικητών για να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους ενημερώσει ότι έχουν αναδειχθεί νικητές και να τους δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε διοργανωτή για να επικοινωνήσουν και να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους. Η ΑΒ σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιεί τα στοιχεία των κατόχων στον εκάστοτε διοργανωτή. Οι νικητήριες κάρτες για λόγους διαφάνειας αναρτώνται στο site της ΑΒ www.ab.gr, όπου αναρτώνται και οι όροι της εκάστοτε ενέργειας.

 

4Γ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

4Γ.1. Ο πελάτης που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του μέσω www.ab.gr, AB App ή AB Kiosk, αφού συνδεθεί στον λογαριασμό του δεν θα λαμβάνει πλέον αυτόματα έντυπες επιταγές έκπτωσης με τη συμπλήρωση 200 πόντων, αλλά οι πόντοι θα συσσωρεύονται αθροιστικά στο υπόλοιπο της κάρτας του. Η εξαργύρωση πόντων για έκπτωση θα γίνεται είτε μέσω του λογαριασμού του με ενέργοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εκπτώσεων ανάλογα με το διαθέσιμο υπόλοιπο πόντων που έχει συγκεντρωθεί στην κάρτα, είτε στο ταμείο κατόπιν σχετικής ενημέρωσης. Διευκρινίζεται ότι κάθε φορά μπορούν να εξαργυρωθούν 100 ή πολλαπλάσιοι αυτών πόντοι. (100 πόντοι = 3€).

4Γ.2. Οι πόντοι που εξαργυρώνονται για την ενεργοποίηση ψηφιακών εκπτώσεων είτε μέσω του λογαριασμού του πελάτη είτε κατά τη συναλλαγή σε ταμείο καταστήματος, δεν είναι εφικτό να επιστραφούν. Σε περίπτωση επιστροφής, μερικής ή ολικής, και εφόσον ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, τότε θα λαμβάνει πιστωτικό με βάση την αξία των επιστρεφόμενων ειδών κατά το χρόνο αγοράς/ απόκτησής τους.

4Γ.3. Σε περίπτωση όπου πελάτης ο οποίος έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του ψηφιακά, δεν έχει ενεργοποιήσει κάποια εκ των διαθέσιμων ψηφιακών εκπτώσεων και το διαθέσιμο υπόλοιπο πόντων του επαρκεί για την λήψη έκπτωσης από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πιστότητας, θα γίνεται σχετική ερώτηση κατά τη χρήση της κάρτας σε συναλλαγή στο ταμείο. 

4Γ.4. Οι ενεργοποιημένες ψηφιακές εκπτώσεις προστίθενται αθροιστικά στην κάρτα του πελάτη και είναι διαθέσιμες για να εφαρμοστούν αυτόματα στην επόμενη συναλλαγή με την επίδειξη της κάρτας σε φυσική ή ψηφιακή μορφή μέσω του AB App.

4Γ.5. Ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για το διαθέσιμο ποσό εκπτώσεων που έχει ενεργοποιήσει στην κάρτα του μέσω του λογαριασμού του στο www.ab.gr και το AB App.

4Γ.6. Για τη λήψη οποιασδήποτε μορφής ψηφιακής έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη κάρτας πιστότητας σε φυσική ή ψηφιακή μορφή μέσω του AB App.

4Γ.7. Η ψηφιακή έκπτωση που έχει ενεργοποιηθεί και αποθηκευτεί στην κάρτα του πελάτη μπορεί να εξαργυρωθεί στις επόμενες αγορές με τη χρήση της κάρτας και μέχρι την ημερομηνία λήξης της, σε κατάστημα υπό τα σήματα της ΑΒ ή στο AB Eshop για αγορά προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

4Γ.8. Η ψηφιακή έκπτωση που ενεργοποιείται με την εξαργύρωση πόντων απευθείας στο ταμείο, εφαρμόζεται άμεσα στη συγκεκριμένη συναλλαγή, ανάλογα με την τελική διαμορφωμένη αξία. Σε περίπτωση που η εξαργύρωση πόντων στο ταμείο ενεργοποιήσει έκπτωση αξίας μεγαλύτερης της αξίας συναλλαγής, το υπόλοιπο ποσό έκπτωσης αποθηκεύεται στην κάρτα του πελάτη και θα εφαρμοστεί αυτόματα στην επόμενη συναλλαγή με την χρήση της κάρτας σε φυσική ή ψηφιακή μορφή μέσω του AB App.

4Γ.9. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εφαρμογή της έκπτωσης στη συναλλαγή, ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της ΑΒ.

 

4Δ. ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

4Δ.1. Ο πελάτης που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του μέσω www.ab.gr, AB App ή AB Kiosk, αφού συνδεθεί στον λογαριασμό του θα έχει τη δυνατότητα εξαργύρωσης πόντων για να λάβει προϊόντα χωρίς χρηματικό αντίτιμο. Η λίστα των προϊόντων που συμμετέχουν στην ενέργεια θα είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό των χρηστών και θα γνωστοποιείται η συνολική διάρκεια της προσφοράς.

4Δ.2. Με την ενεργοποίηση μιας προσφοράς εξαργύρωσης πόντων για προϊόν, θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο πόντων της κάρτας οι πόντοι που επισημαίνονται ότι απαιτούνται για το εκάστοτε προϊόν. Ο πελάτης θα μπορεί να επωφεληθεί της προσφοράς εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ενεργοποίησή της και θα ενημερώνεται σχετικά με αυτό κατά την ενεργοποίηση. 

4Δ.3. Ο πελάτης που επιθυμεί την απενεργοποίηση της προσφοράς θα πρέπει να προβαίνει στην αντίστοιχη ενέργεια απενεργοποίησής της μέσω του λογαριασμού του και στη συνέχεια θα επιστρέφονται οι πόντοι που είχαν δεσμευτεί κατά την ενεργοποίησή της στην κάρτα του.

4Δ.4. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προβεί σε αγορά του προϊόντος που απαιτείται για να επωφεληθεί της ενέργειας εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος που αναγράφεται, οι πόντοι θα επιστρέφονται αυτόματα στο διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας του.

4Δ.5. Μια συναλλαγή δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει μόνο είδη για τα οποία έχει ενεργοποιηθεί προσφορά εξαργύρωσης πόντων για προϊόντα, καθώς απαιτείται ελάχιστη αξία αγοράς.

4Δ.6. Στην περίπτωση που ο κάτοχος κάρτας επιστρέψει προϊόν ή προϊόντα από συναλλαγή τα οποία αποκτήθηκαν χωρίς χρηματικό αντίτιμο αλλά με εξαργύρωση πόντων, και εφόσον ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του είδους με άλλο προϊόν, θα επιστρέφεται στον πελάτη η αξία του προϊόντος με μορφή πιστωτικού, καθώς δεν είναι συστηματικά εφικτή η επιστροφή πόντων.


5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1. Η ΑΒ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). Αποδέκτες  των στοιχείων αυτών είναι τρίτες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει την υποστήριξη μέρος του προγράμματος πιστότητας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εταιρείες που έχουν αναλάβει την καταχώριση των στοιχείων, εταιρείες που διενεργούν επικοινωνία προς τους κατόχους της Κάρτας, εταιρείες που προβαίνουν σε αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων κλπ. Η ΑΒ έχει προβεί σε έλεγχο των εταιρειών αυτών, οι οποίες διαθέτουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση των δεδομένων. Οι συνεργασίες αυτές είναι δυναμικές και ο εκάστοτε κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερώνεται για τις συνεργασίες υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΒ.

5.2. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΑΒ, οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.

5.3. Η ΑΒ και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

5.4. Η ΑΒ και οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η ΑΒ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

5.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.

5.6. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της ΑΒ ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση που μία κάρτα παραμένει ανενεργή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η ΑΒ με τη συμπλήρωση της πεντετίας προβαίνει στην κατάργηση της κάρτας και τη διαγραφή των δεδομένων.

5.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ΑΒ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΒ (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.

5.8. Σκοποί Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πιστότητας όπως το συγκεκριμένο, η ΑΒ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)], από την ΑΒ. Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης να λάβει ως  μέλος του προγράμματος πιστότητας:

 • Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα κλπ) και γενικό περιεχόμενο (συνταγές, άρθρα, συμβουλές κλπ) 
 • Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ) και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές.
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή η ΑΒ επεξεργάζεται τον αριθμό της Κάρτας πιστότητας για τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη νικητών και εν συνεχεία επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο των νικητών για να τους ενημερώσει ότι έχουν αναδειχθεί νικητές και για να τους δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή για να ενημερωθούν για το δώρο τους και τον τρόπο παραλαβής αυτού. Η ΑΒ σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών.
 • Διενέργεια ερευνών: Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ΑΒ, ενέργειες και προσφορές κλπ.

Αν έχει επιλεγεί το προφίλ AB Plus Personal κατά την εγγραφή/διαχείριση των Προτιμήσεων επικοινωνίας, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:

 • Στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία: Επιπλέον ειδικές προσφορές και περιεχόμενο. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία η ΑΒ προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του υποκειμένου με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη συχνότητα επίσκεψης σε καταστήματα υπό τα σήματα της ΑΒ, τη χρήση προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του κόστους των αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια και περιεχόμενο (συνταγές, συμβουλές, άρθρα κλπ), εφόσον έχει λάβει τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων
 • Συμμετοχή σε στοχευμένες προωθητικές ενέργειες προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή οι ενέργειες απευθύνονται σε συγκεκριμένη κατηγορία πελατών που προβαίνουν σε αγορά συγκεκριμένων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η ΑΒ διασφαλίζει ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα γνωστοποιούνται από την ΑΒ στον εκάστοτε προμηθευτή.
 • Συμμετοχή σε ειδικές και στοχευμένες έρευνες ικανοποίησης πελατών.

Αν έχει επιλεγεί το προφίλ AB Plus Unique κατά την εγγραφή/διαχείριση των Προτιμήσεων επικοινωνίας, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:

 • Γνωστοποίηση συνεργασιών: αφορά επικοινωνίες για συνεργασίες της ΑΒ με τρίτες εταιρείες όπου οι χρήστες θα μπορούν είτε να κερδίζουν επιπλέον πόντους με την επίδειξη της κάρτας, είτε με την προμήθεια συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς επίσης θα μπορούν να εξαργυρώνουν πόντους σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες. Τα στοιχεία θα διαχειρίζονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΑΒ και η επικοινωνία για την ενημέρωση των ενεργειών αυτών θα αποστέλλεται από την ΑΒ.
 • Άλλα ψηφιακά μέσα: επικοινωνία από άλλα κανάλια (πχ. Facebook) μέσω υπηρεσιών προσαρμοσμένου κοινού αν και εφόσον οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη λήψη τέτοιων ενημερώσεων μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις εκάστοτε πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που θέτει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θα προσαρμόζεται σε αυτή. 
 • Δυνατότητα να ενημερώνεται αναλυτικά για το σύνολο των αγορών, που έχει πραγματοποιήσει με τη χρήση της κάρτας ΑΒ Plus και να λαμβάνει ενημέρωση για το συνολικό του όφελος σε ευρώ (€) από την AB.

5.9. Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας  είτε καλώντας στην Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας 18202 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.ab.gr ή μέσω του AB App. Διευκρινίζεται ότι μόλις η ικανοποίηση του αιτήματος πραγματοποιηθεί το υποκείμενο θα ενημερωθεί και από τη στιγμή της ενημέρωσης θα έχουν ουσιαστικά γίνει οι αιτούμενες από το υποκείμενο των δεδομένων αλλαγές. Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.

5.10. Αποδέκτες των δεδομένων είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η ΑΒ έχει υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη διαχείριση αιτημάτων. Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της ΑΒ και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).

 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

6.1. Η ΑΒ  δύναται να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος και ακύρωση των Καρτών με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελής παροχή της ΑΒ.

6.2. Η ΑΒ δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης Κάρτας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή e-mail). Στην περίπτωση έκδοσης πολλαπλών καρτών με κοινά στοιχεία η ΑΒ δύναται να διατηρήσει μία Κάρτα μόνο ενεργή στην οποία και δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να πιστώνει του πόντους των υπολοίπων καρτών. 

6.3. Η ΑΒ δύναται να ακυρώσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών προκειμένου ο κάτοχος αυτών να καταστρατηγήσει τους όρους του Προγράμματος προσκομίζοντας για τον εαυτό του μεγαλύτερο κέρδος έναντι των υπολοίπων πελατών. 

6.4. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα άρθρα 6.2 και 6.3 των όρων, η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή απενεργοποίησης του Προγράμματος για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.

6.5. Η ΑΒ θα απενεργοποιεί και θα μηδενίζει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

6.6. Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται αυτόματα μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης βάσει των ανωτέρω αναφερομένων και είναι αμέσως διαθέσιμα για κάθε επεξεργασία από το ίδιο το υποκείμενο μετά την καταχώρηση των στοιχείων του. Σε περίπτωση που κάποιο υποκείμενο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΒ στο 18202 (χρεώση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνικαού παρόχου).

6.7. Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί ακύρωση της κάρτας ή/και έκδοση νέας κάρτας  απευθυνόμενος σε κατάστημα υπό τα σήματα της ΑΒ. Σε περίπτωση ακύρωσης τα προσωπικά δεδομένα της κάρτας διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών.

6.8. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική  νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

6.9. Η ΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ab.gr, της ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. 

6.10. Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.ab.gr για τους ισχύοντες όρους.

6.11. Η ΑΒ δύναται να απενεργοποιήσει ή και να μηδενίσει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.

6.12. Υφιστάμενοι κάτοχοι κάρτας που θέλουν να τροποποιήσουν / συμπληρώσουν ή επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους θα πρέπει αν δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό να προβούν στη δημιουργία λογαριασμού είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.ab.gr , είτε μέσω των kiosks που είναι εγκατεστημένα στα καταστήματα είτε καλώντας στο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Σε περίπτωση κλήσης προς το κέντρο εξυπηρέτησης με τη δήλωση των στοιχείων θα δημιουργείται αυτόματα και ένας λογαριασμός και θα ισχύουν αναλογικά οι όροι του άρθρου 2.


Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των όρων: 12/02/2024