ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ AB PLUS
Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ AB PLUS

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ AB Plus.

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος και της κάρτας πιστότητας «AB PLUS» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή/και «Κάρτα») της εταιρείας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΑΒ»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81 ΤΚ 15344). Η ΑΒ μέσω του Προγράμματος αποσκοπεί στο να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.
1.2. Με την απόκτηση της Κάρτας και την κατοχύρωση των στοιχείων σας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς το Πρόγραμμα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της ΑΒ να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.ab.gr. Παράλληλα με τους παρόντες όρους ισχύουν και αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας www.ab.gr.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και απόκτησης της Κάρτας AB PLUS έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει πελάτες των εταιρειών του ομίλου «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» καθώς και οι πελάτες των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα franchise της ΑΒ.
2.2. Για να αποκτήσει κάποιος Κάρτα θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει την κάρτα είτε σε ένα από τα καταστήματα ΑΒ είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.ab.gr, ή AB app, τέλος, μέσω των touchpoint kiosks, που έχουν τοποθετηθεί στα καταστήματα συμπληρώνοντας στις δύο τελευταίες περιπτώσεις τα στοιχεία που ζητούνται. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής έκδοσης κάρτας ο αιτών δύναται να επιλέξει τον τρόπο λήψης της κάρτας ανάλογα με τις επιλογές που του παρουσιάζονται. Στην περίπτωση απόκτησης φυσικής κάρτας από τα καταστήματα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία ενεργοποίησης είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ είτε μέσω των touch point kiosks.
2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση ως υποχρεωτικά πεδία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail, καθώς και να αποδεχτεί του παρόντες όρους και να συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο ή e-mail, η ΑΒ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει την Κάρτα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι ελλιπή, αλλά υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, η ΑΒ δύναται να απευθυνθεί στον αιτούντα και να ζητήσει την συμπλήρωση των στοιχείων. Σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης από πλευράς του αιτούντα για συμπλήρωση των στοιχείων του η ΑΒ δύναται να ακυρώσει την Κάρτα. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατοχύρωσης των στοιχείων και ενεργοποίησης της Κάρτας, ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να κάνει χρήση αυτής κατά τις συναλλαγές του συλλέγοντας πόντους πλην όμως δεν θα μπορεί να απολαμβάνει το βασικό προνόμιο του σχήματος πιστότητας, που είναι η έκδοση δωροεπιταγής για επόμενες συναλλαγές.
2.4. Κατά την υποβολή των στοιχείων για την καταχώριση και ενεργοποίηση μίας Κάρτας και για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της μοναδικότητας των στοιχείων που καταχωρεί ο πελάτης, η ΑΒ κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του στο σχήμα πιστότητας, θα προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η μοναδικότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώνονται είναι καταχωρημένα σε άλλη κάρτα ή σε άλλα στοιχεία, τότε η ΑΒ, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια θα μπορεί να προβεί σε διαγραφή των στοιχείων που διαπιστώνεται ότι δεν είναι μοναδικά.
2.5. Με την ορθή καταχώριση των στοιχείων ο κάτοχος της Κάρτας ουσιαστικά θα δημιουργεί έναν λογαριασμό στα συστήματα της ΑΒ και θα του αποστέλλεται είτε στον αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, ένας μοναδικός κωδικός με τον οποίο θα μπορεί να εισέρχεται στο λογαριασμό του. Κατά την πρώτη είσοδό του θα του ζητηθεί να αλλάξει τον κωδικό που του έχει δοθεί για λόγους ασφαλείας. Μέσα από το λογαριασμό του ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερώνεται για τις τρέχουσες κάθε φορά προσφορές, να ενημερώνεται για τους πόντους του, να βλέπει τις τελευταίες αγορές του και να διαχειρίζεται το προφίλ του και να επιλέγει τι είδους επικοινωνία θέλει να λαμβάνει από την ΑΒ. Διευκρινίζεται ότι α) αν ο κάτοχος της Κάρτας επιλέξει να προβεί σε δήλωση στοιχείων του μέσω της γραμμής επικοινωνίας της ΑΒ, τότε ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της ΑΒ θα δημιουργεί το λογαριασμό και θα του γνωστοποιεί έναν προσωρινό κωδικό τον οποίο ο κάτοχος της Κάρτας υποχρεούται να τροποποιήσει και β) αν ο κάτοχος της Κάρτας δημιουργήσει λογαριασμό μέσω του app της ΑΒ δεν θα του σταλεί κωδικός επιβεβαίωσης.
2.6. Η ΑΒ κατά την παράδοση της Κάρτας και την καταχώριση αυτής κατά τα ανωτέρω  δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της ΑΒ για τυχόν ζημία της.
2.7. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η ΑΒ λάβει γνώση ότι τα μέλη του Προγράμματος, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτα στα ίδια στοιχεία δύναται να ακυρώσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες ή να διαγράψει τα στοιχεία από τις Κάρτες αυτές. 
2.8. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση είτε απευθυνόμενοι στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της AB 18202 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου)  είτε μέσω της ιστοσελίδας www.ab.gr. Σε περίπτωση αλλαγής ή επικαιροποίησης των στοιχείων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4, 2.5. και 2.6. 

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3.1. Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της ΑΒ σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας.
3.2. Ο κάτοχος της Κάρτας με αγορές από τα καταστήματα υπό τα σήματα της ΑΒ συγκεντρώνει πόντους. Με τη συγκέντρωση 200 πόντων, η ΑΒ ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του επιταγή έκπτωσης αξίας 6€. Επίσης μπορεί να κερδίσει επιπλέον πόντους από προωθητικές ενέργειες σύμφωνα με το εκάστοτε εμπορικό πλάνο της ΑΒ και σύμφωνα με τους εκάστοτε ειδικότερους όρους.
3.3. Η επιταγή έκπτωσης εκδίδεται με την συμπλήρωση των 200 πόντων και εφόσον κατά τη συναλλαγή έχει επιδειχθεί σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή η Κάρτα από οποιοδήποτε κατάστημα υπό τα σήματα ΑΒ, εκτός των καταστημάτων ΑΒ Shop&Go που λειτουργούν στα πρατήρια SHELL, στα οποία επίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιταγή έκπτωσης κατά την οποιαδήποτε συναλλαγή. 
3.4. Η ΑΒ με προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο μπορεί να τροποποιεί τόσο το ποσό της αξίας της επιταγής έκπτωσης όσο και τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την έκδοση αυτής. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν λήγουν, εκτός αν άλλως αποφασίσει η ΑΒ έχοντας προβεί προηγουμένως σε σχετική ενημέρωση καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης  της Κάρτας οπότε χάνονται, βάσει των κατωτέρω αναφερομένων στο άρθρο 5. Προϋπόθεση για την χορήγηση της εκάστοτε επιταγής έκπτωσης είναι η καταχώριση των στοιχείων του κατόχου της Κάρτας από τον ίδιο.
3.5. Η  επιταγή έκπτωσης μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές και μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής, σε κατάστημα υπό τα σήματα της ΑΒ για αγορά προϊόντων ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της «επιταγής έκπτωσης», ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της ΑΒ. 
3.6. Η  επιταγή έκπτωσης εκδίδεται βάσει του αριθμού της κάρτας και παραδίδεται στον κομιστή αυτής, ο οποίος ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει και σχετικό παραστατικό. Η ΑΒ δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας ούτε κατά την έκδοση και παράδοση της επιταγής έκπτωσης ούτε κατά την προσκόμιση αυτής προς εξαργύρωση. Για το λόγο αυτό δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη έναντι παντός τρίτου.
3.7. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και της επιταγής έκπτωσης και σε καμιά περίπτωση η ΑΒ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής ή παράνομη χρήση αυτής. Η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της επιταγής έκπτωσης που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ενέχει οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. 
3.8. Οι κάτοχοι της Κάρτας μπορούν να αποκτούν και άλλα προνόμια με βάση την εμπορική πολιτική της ΑΒ, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων κλπ. Οι κάτοχοι της Κάρτας ενημερώνονται για προνόμια και τη διάρκεια ισχύος αυτών μέσω του www.ab.gr και άλλων πρόσφορων μέσων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφημιστικών φυλλαδίων, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής, ηλεκτρονικής επικοινωνίας κλπ.
3.9. Οι κάτοχοι της Κάρτας συμμετέχουν αυτόματα σε προωθητικές ενέργειες που διενεργούνται από προμηθευτές προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι προμηθευτές ορίζουν ότι με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων οι κάτοχοι της Κάρτας συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσουν ορισμένα από αυτούς δώρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι κάτοχοι της Κάρτας δεν απαιτείται να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια και σε περίπτωση που προβούν στην αγορά προϊόντων με χρήση της κάρτας συμμετέχουν αυτόματα στην εκάστοτε κλήρωση.
3.10 Ο πελάτης για να μπορεί να λαμβάνει επιταγές έκπτωσης από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πόντων, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής του στο σχήμα, όπως περιγράφεται στους ανωτέρω όρους (άρθρο 2). Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, δεν θα είναι εφικτή η έκδοση επιταγών και οι πόντοι θα συνεχίσουν να αθροίζονται στην κάρτα του έως ότου ολοκληρώσει την εγγραφή του.


4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
4.1. Η ΑΒ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). Αποδέκτες  των στοιχείων αυτών είναι τρίτες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει την υποστήριξη μέρος του προγράμματος πιστότητας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εταιρείες που έχουν αναλάβει την καταχώριση των στοιχείων, εταιρείες που διενεργούν επικοινωνία προς τους κατόχους της Κάρτας, εταιρείες που προβαίνουν σε αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων κλπ. Η ΑΒ έχει προβεί σε έλεγχο των εταιρειών αυτών, οι οποίες διαθέτουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση των δεδομένων. Οι συνεργασίες αυτές είναι δυναμικές και ο εκάστοτε κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερώνεται για τις συνεργασίες υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας της ΑΒ.
4.2. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΑΒ, οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.
4.3. Η ΑΒ και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
4.4. Η ΑΒ και οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η ΑΒ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. 
4.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.
4.6. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της ΑΒ ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
4.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ΑΒ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΒ (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.
4.8. Σκοποί Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πιστότητας όπως το συγκεκριμένο, η ΑΒ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)], από την ΑΒ. Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης να λάβει ως  μέλος του προγράμματος πιστότητας:
o    Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα κλπ) και γενικό περιεχόμενο (συνταγές, άρθρα, συμβουλές κλπ) 
o    Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ) και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές.
o    Στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία: Επιπλέον ειδικές προσφορές και περιεχόμενο. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία η ΑΒ προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του υποκειμένου με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη συχνότητα επίσκεψης σε καταστήματα υπό τα σήματα της ΑΒ, τη χρήση προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του κόστους των αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια και περιεχόμενο (συνταγές, συμβουλές, άρθρα κλπ), εφόσον έχει λάβει τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων
o    Διενέργεια ερευνών: Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ΑΒ, ενέργειες και προσφορές κλπ.
o    Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή η ΑΒ επεξεργάζεται τον αριθμό της Κάρτας πιστότητας για τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη νικητών και εν συνεχεία επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο των νικητών για να τους ενημερώσει ότι έχουν αναδειχθεί νικητές και για να τους δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή για να ενημερωθούν για το δώρο τους και τον τρόπο παραλαβής αυτού. Η ΑΒ σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών.
4.9. Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση ως προς τα μέσα επικοινωνίας  είτε καλώντας στην Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας 18202 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.ab.gr. Διευκρινίζεται ότι μόλις η ικανοποίηση του αιτήματος πραγματοποιηθεί το υποκείμενο θα ενημερωθεί και από τη στιγμή της ενημέρωσης θα έχουν ουσιαστικά γίνει οι αιτούμενες από το υποκείμενο των δεδομένων αλλαγές. Αιτήματα τροποποίησης επεξεργάζονται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.
4.10. Αποδέκτες των δεδομένων είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η ΑΒ έχει υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη διαχείριση αιτημάτων. Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της ΑΒ και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1. Η ΑΒ  δύναται να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος και ακύρωση των Καρτών με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελής παροχή της ΑΒ. 
5.2. Η ΑΒ δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης Κάρτας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή e-mail). Στην περίπτωση έκδοσης πολλαπλών καρτών με κοινά στοιχεία η ΑΒ δύναται να διατηρήσει μία Κάρτα μόνο ενεργή στην οποία και δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να πιστώνει του πόντους των υπολοίπων καρτών. 
5.3. Η ΑΒ δύναται να ακυρώσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών προκειμένου ο κάτοχος αυτών να καταστρατηγήσει τους όρους του Προγράμματος προσκομίζοντας για τον εαυτό του μεγαλύτερο κέρδος έναντι των υπολοίπων πελατών. 
5.4. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα άρθρα 5.2 και 5.3 των όρων, η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή απενεργοποίησης του Προγράμματος για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.
5.5. Η ΑΒ θα απενεργοποιεί και θα μηδενίζει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.
5.6. Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται αυτόματα μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης βάσει των ανωτέρω αναφερομένων και είναι αμέσως διαθέσιμα για κάθε επεξεργασία από το ίδιο το υποκείμενο μετά την καταχώρηση των στοιχείων του. Σε περίπτωση που κάποιο υποκείμενο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της ΑΒ στο 18202 (χρεώση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνικαού παρόχου)  
5.7. Ο πελάτης δύναται να αιτηθεί ακύρωση της κάρτας ή/και έκδοση νέας κάρτας  απευθυνόμενος σε κατάστημα υπό τα σήματα της ΑΒ. Σε περίπτωση ακύρωσης τα προσωπικά δεδομένα της κάρτας διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών.
5.8. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική  νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
5.9. Η ΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ab.gr, της ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. 
5.10. Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.ab.gr για τους ισχύοντες όρους.
5.11. Η ΑΒ δύναται να απενεργοποιήσει ή και να μηδενίσει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.
5.12. Υφιστάμενοι κάτοχοι κάρτας που θέλουν να τροποποιήσουν / συμπληρώσουν ή επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους θα πρέπει αν δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό να προβούν στη δημιουργία λογαριασμού είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.ab.gr , είτε μέσω των kiosks που είναι εγκατεστημένα στα καταστήματα είτε καλώντας στο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Σε περίπτωση κλήσης προς το κέντρο εξυπηρέτησης με τη δήλωση των στοιχείων θα δημιουργείται αυτόματα και ένας λογαριασμός και θα ισχύουν αναλογικά οι όροι του άρθρου 2. 

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των όρων: 24/11/2021