ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ FACEBOOK ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ FACEBOOK ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ έχει δημιουργήσει στο Facebook τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει το μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης (facebook). Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ σημαίνει ότι έχετε λάβει γνώση και έχετε αποδεχθεί τόσο τους παρόντες όρους όσο και τους όρους του facebook.

Η ιστοσελίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος στο Facebook προορίζεται ως χώρος συζήτησης, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΑΒ Βασιλόπουλος, για τους fans της ΑΒ Βασιλόπουλος. Φωτογραφίες, σήματα και οπτικοακουστικό υλικό που έχει αναρτηθεί από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, διαγραφή, παραποίηση ή χρήση αυτού από μη εξουσιοδοτημένα για τούτο πρόσωπα.

Οι χρήστες οφείλουν και δεσμεύονται να μην αναρτούν ή δημοσιεύουν με οιονδήποτε τρόπο υλικό ή/και περιεχόμενο στην ιστοσελίδα το οποίο εμπίπτει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οιαδήποτε εκ των κατωτέρω κατηγοριών, διατηρεί δε το δικαίωμα να μπλοκάρει τον χρήστη που παραβιάζει κατ’ επανάληψη τους άνω όρους, σε κάθε δε περίπτωση να αφαιρέσει από την ιστοσελίδα οιοδήποτε και κάθε υλικό ή/και περιεχόμενο το οποίο:

  • Περιέχει δυσφημιστικά, συκοφαντικά, απειλητικά ή ρατσιστικά σχόλια ή παραβιάζει άλλως δικαιώματα τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα στην προσωπικότητα, δικαιώματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ή παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή τρίτων.
  • Αποτελεί δημοσίευση ή με άλλο τρόπο μετάδοση δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, ακατάλληλου, ψευδούς, παραπλανητικού ή παράνομου υλικού ή πληροφοριών.
  • Περιέχει λογισμικό ή οιοδήποτε υλικό το οποίο αφορά σε δικαιώματα που προστατεύονται από τη κείμενη εθνική ή διεθνή νομοθεσία, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα στην προσωπικότητα και δικαιώματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρητά εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκείνων όπου ο χρήστης είναι δικαιούχος των εν λόγω δικαιωμάτων ή έχει λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ή/και άδειες εκμετάλλευσης.
  • Περιέχει ιούς, αλλοιωμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, προγράμματα ή αρχεία σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τρίτων ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. 
  • Μπορεί να διαγράψει από οποιοδήποτε αρχείο που αναρτάται (upload) στην ιστοσελίδα ενδείξεις σχετικές με την ταυτότητα του δημιουργού, ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή ιδιοκτησίας. 
  • Παραπλανεί ως προς την προέλευση λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που περιέχεται σε αρχείο που αναρτάται (upload) στην ιστοσελίδα.
  • Αποτελεί υλικό διαφημιστικού περιεχομένου.
  • Προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή την τιμή και αξιοπρέπεια έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές.

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ δημιούργησε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα προκειμένου να έχει μια πιο άμεση επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό το οποίο μπορεί στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να αναρτά σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο και συνδέσμους, τα οποία δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι χρήστες και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναρτούν. Η ΑΒ Βασιλόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τα σχόλια και το εν γένει περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα και να αφαιρεί από αυτήν περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο ή προσβλητικό.

Η ΑΒ δηλώνει ότι σχόλια, οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο και άλλου είδους υλικό το οποίο αναρτάται από τους fans σε αυτή την ιστοσελίδα (εφεξής το “Περιεχόμενο Χρήστη”) δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τις απόψεις ή τις αξίες της ΑΒ Βασιλόπουλος, των εργαζομένων της ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος δηλώνει ότι (α) δεν εγγυάται την ακρίβεια των σχολίων, πληροφοριακού υλικού ή ισχυρισμών σχετικών με προϊόντα και υπηρεσίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, (β) δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε “Περιεχόμενο Χρήστη” σε αυτή την ιστοσελίδα, και (γ) δεν επιδοκιμάζει τις απόψεις που αναρτώνται σε αυτή.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν φέρει καμία ευθύνη για τα δικαιώματα ή τυχόν προσβολές δικαιωμάτων φωτογραφιών και βίντεο που αναρτώνται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Όρους Χρήσης του Facebook, καθώς και με τους Όρους Χρήσης της ΑΒ Βασιλόπουλος για τη σελίδα της στο Facebook.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν παρακολουθεί κάθε ανάρτηση Περιεχομένου Χρήστη στη σελίδα της στο Facebook. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Όρους Χρήσης του Facebook, καθώς και με τους Όρους Χρήσης της ΑΒ Βασιλόπουλος για τη σελίδα της στο Facebook.

Όροι επεξεργασίας δεδομένων

Η χρήση ορισμένων προϊόντων ή και υπηρεσιών της παρούσας σελίδας μπορεί να απαιτεί την επεξεργασία των δημόσια προσβάσιμων πληροφοριών του προφίλ του κάθε χρήστη και μπορεί να συνεπάγεται την αποστολή ενημερώσεων, απαντήσεων σχολίων στα στοιχεία αυτά.

Στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο ενδέχεται να υπάρξει επεξεργασία των δεδομένων σας που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στο παρόν μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή σε τυχόν αίτημα που έχετε υποβάλει μέσω της παρούσας σελίδας είτε για να σας ενημερώσουμε για νέα της ΑΒ, είτε στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών είτε για να απαντήσουμε σε αιτήματα / σχόλιά σας. Αποδέκτες των δεδομένων πέρα από την ΑΒ ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η ΑΒ συνεργάζεται για την παροχή των υπηρεσιών της, τη διοργάνωση διαγωνισμών ή/ και την εξυπηρέτηση πελατών. Οι εταιρείες αυτές έχουν ελεγχθεί από την ΑΒ και έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για την διασφάλιση των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτά που είναι απαραίτητα. Σε περίπτωση ειδικών όρων επεξεργασίας για συγκεκριμένες ενέργειες θα ενημερώνεστε σχετικά. Η ΑΒ λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται στο πλαίσιο των παρόντων Όρων επεξεργασίας δεδομένων και το ίδιο απαιτεί και από τους συνεργάτες της.

Τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι αναρτάτε διατηρούνται στο ιστορικό της σελίδας μας και αφορούν τις πληροφορίες που εσείς έχετε καταστήσει δημόσιες και δεν διενεργείται καμία επεξεργασία επ’ αυτών. Για τη διενέργεια διαγωνισμών και για την παροχή εξατομικευμένων απαντήσεων και πληροφοριών τα δεδομένα σας διατηρούνται για ένα έτος και διαγράφονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώθηκε η διάρκεια του ενός έτους. 

Ως υποκείμενα δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε το σύνολο των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, πρόσβασης, αντίρρησης, διόρθωσης, διαγραφής αντίταξης και φορητότητας με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο https://ask.ab.gr/s/contactsupport?language=el.

Παράλληλα με τους παρόντες όρους ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της πολιτικής απορρήτου και πολιτικής ασφαλείας της ΑΒ, όπως αυτές είναι αναρτημένες στη σελίδα μας www.ab.gr καθώς και οι όροι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του FACEBOOK.

Τα δεδομένα τηρούνται από την εταιρεία μας για τρία έτη και στο τέλος του έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται η τριετία τα δεδομένα αυτά διαγράφονται.

Η χρήσης της παρούσας σελίδας συνεπάγεται ότι έχετε ενημερωθεί για τους παρόντες όρους.